Fiziskā veselība un fiziskā sagatavotība bērniem un pusaudžiem

Fiziskā veselība un fiziskā sagatavotība bērniem un pusaudžiem       8 TIP

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Reģistrācijas Nr NTI/P-0537

Programmas autore un realizētāja: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste ar lielu praktiskā darba pieredzi

Mērķa auditorija: skolu, pirmskolas izglītības iestāžu , ĢĀ māsas, ārsta palīgi

Programmas mērķi:

 • Zinās veselības un fiziskās sagatavotības jēdzienus, ietekmējošos faktorus, veelīga dzīvesveida pamatprincipus
 • Gūs ieskati likumdošanā saistībā ar veselību un sportu
 • Apgūs fiziskās sagatavotības novērtēšanas iespējas,
 • Zinās piemērota kustību režīma pamatprincipus
 • Spēs izglītot sabiedrību par veselīgu dzīves veidu

Programmas saturs:

 • Veselības jēdziens.Faktori, kas ietekmē veselību.Veselīga dzīvesveida pamatprincipi.
 • Fiziskā sagatavotība. Fiziskās spējas. Funkcionālie testi.
 • Likumdošana
 • Piemērota kustības režīma noteikšanas pamatprincipi, fiziskās slodzes rekomendācijas
 • Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude (PPMP).
 • Bērnu fiziskās attīstības novērtēšana. Augums. Augšanas regulācija. Normālas augšanas temps. Augšanu ietekmējošie faktori. Augšanas līknes. Svars. ĶMI, svara līknes. Adipozitātes riska faktori. Ķermeņa masas analīze.
 • Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana par fiziskās veselības un fiziskās sagatavotības jautājumiem.

Mācību līdzekļi:

Multimēdiju prezentācija, izdales materiali, tabulas, attēli, likumdošanas dokumenti