Stāja, tās traucējumi bērniem un pieaugušajiem

Stāja, tās traucējumi bērniem un pieaugušajiem   8 TIP

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Reģistrācijas Nr NTI/P- 0538

Programmas autore un realizētāja: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste ar lielu praktiskā darba pieredzi

Mērķa auditorija: skolu, pirmskolas izglītības iestāžu , ĢĀ māsas, ārsta palīgi

Programmas mērķi:

  • Zinās pareizas stājas kritērijus, stājas veidošanos un traucējumus;
  • Zinās faktorus, kas ietekmē stājas veidošanos;
  • Apgūs stājas novērtēšanas principus
  • Spēs izglītot sabiedrību par veselīgu dzīves veidu

Programmas saturs:

  • Stājas definīcija, stājas veidošanās, ietekmējošie faktori. Pareiza stāja.
  • Stājas traucējumi.
  • Stājas traucējumu ārstēšanas principi, profilakse.
  • Juvenīlā kifoze. Piltuvveida krūtis. Ķīļveida krūtis.
  • Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana par stājas problēmām.

Mācību līdzekļi:

Multimēdiju prezentācija, izdales materiali, tabulas, attēli