Pacientu aprūpe ar akūtām plaušu saslimšanām.

Pacientu aprūpe ar akūtām plaušu saslimšanām.

Reģ. Nr. NTI/P – 0416

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistre, sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada 9. septembrī

16 TIP

Mērķa auditorija: ārstu palīgi, māsas, māsu palīgi.

 

Kursa anotācija.

Mērķis:

~        Spēs novērtēt pacientu pašaprūpes līmeņus, pacientu veselības stāvokli, veikt sistemātisku datu iegūšanu un apkopošanu;

~        Dalībnieki zinās un pratīs veikt vispārēju un specifisku pacientu aprūpi;

~        Spēs nodrošināt stacionētu pacientu uzraudzību un aprūpi;

~        Zinās biežāk lietojamos medikamentus infekcijas kontrolei;

~        Zinās biežākos pneimoniju veidus;

~        Pratīs sniegt pacientiem zināšanas par profilaksi, lai izvairītos no akūtām plaušu saslimšanām;

~        Zinās un mācēs pielietot nepieciešamo dokumentāciju.

 

Īss satura izklāsts:

~        Akūtās slimības

~        Elpošanas nepietiekamība

~        Respiratorā distresa sindroms

~        Akūts bronhīts

~        Plaušu embolija

~        Pneimonija

~        Diagnostikas metodes; Pacienta sagatavošana izmeklējumiem:

Rtg; Krēpu un pleiras šķidruma citoloģiskā izmeklēšana; Bronhoskopija; Biopsija; Datortomogrāfija; Plaušu funkcionālie testi

~        Medikamentozā terapija

Pretsēnīšu preperāti; Kortikosteroīdi; Antibiotikas; Pretsāpju medikamenti

~        Māsas aprūpes darbības

~        Pacienta aprūpes vadība

Elpceļu attīrīšana; Elpošanas uzlabošana; Infekcijas novēršana; Gāzu apmaiņas uzlabošana; Pacienta barošanās uzlabošana; Fiziskās aktivitātes veicināšana; Pacientu izglītošana veselības uzlabošanai

Rezultāti:

~        Atpazīst dažādu saslimšanu simptomus, kas saistīti ar elpošanas orgānu akūtām saslimšanām;

~        Saprot un izprot pacientu problēmas;

~        Prot risināt un izglītot pacientu par esošām problēmām un profilaksi;

~        Izprot kvalitatīvu pacientu aprūpi.