Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe

Vēdera dobuma ķirurģiskās  saslimšanas un pacientu aprūpe

Reģ. Nr. NTI/P – 0401

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada 26. jūnijā

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Stundu skaits: 16

Mērķa auditorija: māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi

Kursa anotācija.

Mērķis:

–    Izpratīs  kvalitatīvas ķirurģisko pacientu aprūpes nozīmi

–    Pratīs  sagatavot ķirurģiskos pacientus dažādiem  izmeklējumiem

–    Zinās  par pacientu izmeklēšanas metodes

–    Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par iespējamām veselības problēmām un komplikācijām

Īss satura izklāsts:

–        Pacienta novērtēšana, subjektīvie un objektīvie dati.

–        Laboratoriskie izmeklējumi, diagnostikās metodes, pacienta sagatavošana izmeklējumiem.

–        Vispārīgo procedūru ārstēšanas veidi, klizma, zondēšana.

–        Barības vada slimības, etioloģija, simptomi, komplikācijas – izmeklēšanas metodes, ārstēšana.

–        Vēdera sienas slimības, etioloģija, simptomi, komplikācijas – izmeklēšanas metodes, ārstēšana.

–        Vēdera dobuma orgānu saslimšanas, etioloģija, simptomi, komplikācijas – izmeklēšanas metodes, ārstēšana.

–        Zarnu slimības, etioloģija, simptomi, komplikācijas – izmeklēšanas metodes, ārstēšana.

–        Pacientu izglītošana.

–        Māsu aprūpes diagnozes.

 

Rezultāti:

–    Māsas un māsas palīgi izprot kvalitatīvu pacientu aprūpi

–    Saprot un izprot pacientu sagatavošanu izmeklējumiem

–    Prot novērtēt pacienta subjektīvās un objektīvās atradnes

–    Prot  veikt vispārīgās procedūras un izprot to nepieciešamību