Medikamentu ievades veidi dažādu vecumu pacientiem

Medikamentu ievades veidi dažādu vecumu pacientiem

8 TIP

Reģ. Nr. NTI/P – 0400

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada 26. jūnijā

Mērķa auditorija: māsas, ārsta palīgi

Kursa anotācija.

Mērķis:

–    zinās medikamentu ievades veidus

–    pratīs pielietot pareizu medikamentu ievadi

–    spēs pielietot pareizu komunikāciju ar pacientiem un piederīgajiem saistībā ar medikamentu ievades procesu

Īss satura izklāsts:

  • Farmakovigilance. Medikamentu ievades veidi dažāda vecumu pacientiem.
  • Medikamentu ievades veidi. Enterālie ievades veidi, biežākās kļūdas. Medikamentu savstarpēja reakcija, medikamentu reakcija ar pārtikas produktiem.
  • Parenterālie ievades ceļi. Biežākās kļūdas, ievadot parenterālos medikamentus, komplikācijas, kā tās novērst. Pareiza inhalācijas tehnika. Aprūpes norādījumi krājtelpu izmantošanai dažādu vecumu pacientiem.
  • Dažādi injekciju veidi. Aprūpes norādījumi injekciju veikšanai. Iespējamās blaknes un komplikācijas pie ilgstošu injekciju veikšanas.
  • Sadarbība un komunikācija komandā, ar pacientiem un piederīgajiem.

Rezultāti:

–    Māsas nostiprina zināšanas par medikamentu ievades veidiem

–    Prot pielietot iegūtās zināšanas pacientu aprūpē

–    Prot risināt un izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu

–    Izprot un prot veikt nepieciešamās manipulācijas medikamentu ievades sakarā