Pacientu aprūpe perioperatīvā periodā

Pacientu aprūpe perioperatīvā periodā

Programmas autore:  Māra Mikulāne, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa ar praktiskā darba pieredzi un veselības zinatņu maģistra grādu

Programma reģistrēta un apstiprināta  Latvijas Māsu asociācijā  2014. gada 26. martā

Reģistrācijas Nr.  NTI/P – 0346

24 TIP

Anotācija:

Programmas mērķi:

 • Dalībnieki zinās perioperatīvā perioda sadalījumu; sagatavošanu uz dažādām operācijām;
 • Zinās pacientu ar dažādām saslimšanām sagatavošanu operācijām riska faktorus;
 • Zinās pacientu aprūpes principus pirmsoperācijas, operācijas un pēcoperācijas periodā;
 • Zinās postoperatīvā perioda galvenās komplikācijas un riska faktorus;
 • Spēs izveidot un aprakstīt darbības pie māsu aprūpes diagnozēm;
 • Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par pēcoperācijas periodu.

Programmas saturs:

 • Preoperatīvais periods – dažādu veselības stāvokļu ietekme uz gaidāmo operāciju; pirmsoperācijas izglītošana; ķirurģiskā riska izvērtēšana;
 • Ieteicamais minimālais klīniski laboratorisko izmeklējumu kopums, kas jāveic pirms vispārējās vai reģionālās anestēzijas;
 • Operatīvais periods – Anestēzijas veidi; pacienta novērošana; pacienta intraoperatīva aprūpe (pozicionēšana);
 • Postoperatīvais periods – pacienta novērošana, aprūpe, infekcijas novēršana, māsu dokumentācija pacientiem pēcoperācijas periodā;
 • Postoperatīvā perioda komplikācijas;
 • Pacienta ādas aprūpe pēcoperācijas periodā un izgulējumu profilakse;
 • Pareiza pacienta grozīšana, pozicionēšana un ergonomika;
 • Pacienta apmācība pēcoperācijas periodā.