Brūču kopšanas līdzekļi

Autors: Māra Mikulāne, sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa ar praktiskā darba pieredzi un Veselības zinātņu maģistra grādu veselības izglītībā.

Programma iesniegta un apstiprināta LMA  26.11.2018.gadā

Reģistrācijas  Nr.  LMA  NTI/P-0813

Stundu skaits    8 TIP

Mērķa auditorija: Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi, sociālās aprūpes darbinieki

Kursa anotācija

Mērķis:

~        Iepazīstināt kursa dalībniekus ar mūsdienīgiem pārsienamiem materiāliem un to izmantošanas iespējām;

~        Sniegt izpratni par  hronisku  brūču rašanās mehānismiem un to dažādo aprūpi;

~        Izglītot par nekrotisko audu evakuācijas metodēm.

Īss satura izklāsts:

~        Pārsēju vēsture,  klasifikācija, pārsēju īpašības;

~        Ideālo pārsēju īpašības;

~        Mūsdienīgi pārsēji, dažādu pārsēju pielietojums;

~        Hronisko brūču kopšanas līdzekļi;

~        Nekrotisko audu evakuācijas veidi;

~        Negatīvā spiediena terapija.

Rezultāti:

~        Dalībnieki zinās pārsēju klasifikāciju un to īpašības;

~        Zinās biežākos hronisku brūču kopšanas līdzekļus;

~        Spēs un pratīs izvēlēties atbilstošos kopšanas līdzekļus un pārsienamos materiālus pie dažādām brūcēm;

~        Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par dažādu brūču aprūpi.