Geriatrisko pacientu biežākās veselības problēmas un to aprūpe mājās un institūcijās

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0344

Programmas autors: Margarita Rupenheite, ārste, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16  (16 TIP)

Mērķauditorija: veselības un sociālās aprūpes veicēji

Programmas mērķi:

–     Dalībnieki zinās senioru fiziskās, psiholoģiskās, sociālās, garīgās veselības īpatnības un vajadzības

–        Zinās biežākās senioru veselības problēmas, izpausmes, īpatnības, aprūpi

–        Spēs nodrošināt piemērotu aprūpi mājās un institūcijās

–        Pratīs izglītot seniorus un piederīgos par optimālo aprūpi un veselīgu dzīvesveidu

Programmas saturs:

–  Geriatrijas   un gerontoloģijas pamati

–  Novecošanas   radītās fiziskās, garīgās, sociālās  izmaiņas

–   Geriatrisko   pacientu/klientu raksturīgākās slimību un organisma reakciju īpatnības

–   Geriatriska   pacienta biežākās veselības problēmas un to novēršana aprūpējot mājās un   aprūpes iestādēs

–    Senioru   garīgās veselības traucējumi

–    Veselīga   dzīvesveida priekšnosacījumi senioriem, īpatnības dzīvojot mājās un   institūcijās

–    Aprūpes   plāna sastādīšana geriatriskam pacientam ar dažādām aprūpes problēmām pēc   situācijas  uzdevuma