Kursi

Neformālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumi :

Izbraukuma kursi:

Visas  www.medkursi.lv Programmu lapā minētās programmas iespējams realizēt arī  Veselības un sociālās aprūpes iestādēs. Par kursu realizēšanu Jums piemērotā laikā un vietā Latvijas Veselības un sociālās aprūpes iestādēs variet vienoties ar:

  1. Margaritu Rupenheiti: mob.tel. 29559470 vai e-pastu margarita@medkursi.lv
  2.  konkrēto pedagogu. 
  3. Informācija par pedagogiem un kontakti lapā   Pasniedzēji

Kursu mērķauditorija: ārsti, māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi, sociālās aprūpes darbinieki, aprūpētāji . Grupā vēlams vismaz 10 dalībnieki.

Maksa par kursiem Jūsu iestādē  pēc vienošanās ar kursu pedagogu