Vija Eniņa

Vija Eniņa

Farmaceite, farmācijas doktore, asociētā profesore. 1964.gadā absolvēju RMI Farmācijas fakultāti. Aptiekā, kas ir farmaceita pamatdarbavieta, esmu strādājusi tikai prakses laikā, mans darbs visa mūža garumā ir bijis saistīts ar studentu mācīšanu un audzināšanu. 1968.gadā, atgriežoties no studijām aspirantūrā (šodienas terminoloģijā – doktorantūrā) Maskavā, Visavienības ārstniecības augu zinātniskās pētniecības institūtā, sāku strādāt par pasniedzēju RMI Farmācijas fakultātē un strādāju tur līdz pat aiziešanai pensijā 2011.gada augustā. Studentiem mācīju pazīt, saprast un mīlēt augus, jo tikai ciešā saiknē ar tiem iespējams uzturēt un saglabāt labu veselību. Vienlaikus ar mācībspēka funkcijām 40 gadus pildīju arī Farmācijas fakultātes dekāna pienākumus.

Gan aktīvā darba periodā, gan arī pēc darba gaitu beigām esmu popularizējusi ārstniecības augus – rakstot grāmatas, rakstus žurnālos, runājot lekcijās un semināros dažādās auditorijās par ārstniecības augu sagatavošanu, ķīmisko sastāvu, izmantošanas iespējām.

Kontakti: 29798398; vija.enina@inbox.lv