Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā

Šizofrēnijas izraisīto psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, etioloģija, ārstēšanas un aprūpes principi māsas un māsas palīga darbā

Reģ. Nr. NTI/P – 0522

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 16

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

–          Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību

–          Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir šizofrēnija, un kādas ir galvenās slimības izpausmes

–          Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes par pacientu ārstēšanu un aprūpes iespējām šizofrēnijas radīto traucējumu gadījumā

Īss programmas satura izklāsts:

–          Kas ir šizofrēnija, tās cēloņi un izpausmes

–          Šizofrēnijas pamatsimptomi un produktīvie sindromi

–          Šizofrēnijas formas

–          Šizofrēnijas diagnostika un šizofrēnijas slimnieku mīmisko īpatnību trīs grupas

–          Ārstēšana un aprūpe pie šizofrēnijas, un nepieciešamās iemaņas māsai un māsas palīgam aprūpējot šizofrēnijas pacientus

 

Rezultāti:

 

–          Māsas un māsas palīgi labāk izprot, kas ir šizofrēnija un šizofrēnijas cēloņi

–          Prot izvērtēt šizofrēnijas izpausmes, simptomus un sindromus

–          Spēj sniegt aprūpi un ārstēšanu šizofrēnijas pacientiem veselības problēmu gadījumā