Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

Reģ. Nr. NTI/P – 0261

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 8

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

–          Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību

–          Sniegt māsām un māsas palīgiem zināšanas par to, kas ir psiholoģiskais terors, un kā tas rodas

–          Iepazīstināt māsas un māsas palīgus ar to,  kā izpaužas psiholoģiskais terors, un kā to atpazīt darba vietā un sadzīvē

–          Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem apgūt zināšanas, kā nepieļaut psiholoģisko teroru attiecībā pret sevi un citiem

Īss programmas satura izklāsts:

–          Psiholoģiskā terora veidi, mērķi un galvenie iemesli

–          Pētījumi par mobingu darba vietā

–          Fiziskais, verbālais un slēptais mobings cilvēku attiecībās

–          Mobinga trīs fāzes

–          Mobinga cēloņi darba vietā un galvenās izpausmes

–          Psiholoģiskais terors ģimenē un tā mehānismi

–          Mobinga izraisītie garīgās un fiziskās veselības traucējumi

–          Cīņa ar moberi darba vietā, un psiholoģiskā terora tiesiskais regulējums

 

Rezultāti:

 

–          Māsas un māsas palīgi izprot, kas ir psiholoģiskais terors, un kā tas ietekmē darba un dzīves kvalitāti personai, pret kuru tas tiek vērsts

–          Prot saskatīt psiholoģiskā terora pazīmes darba vietā, ģimenē, un spēj nepieļaut psiholoģisko teroru attiecībā pret sevi un citiem

–          Ja cilvēka dzīvē netiek pārtraukts psiholoģiskais terors, māsas un māsas palīgi spēj izvērtēt tā sekas savai un citu veselībai