Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem

Līdzatkarības attīstība un izpausmes. Palīdzība ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem

Reģ. Nr. NTI/P – 0521

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 8

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

–          Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību

–          Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir līdzatkarība un kā tā attīstās

–          Iepazīstināt māsas un māsas palīgus ar līdzatkarības izpausmēm un palīdzības iespējām ar līdzatkarību sirgstošiem cilvēkiem

–          Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem paraudzīties uz atkarības un līdzatkarības problēmu

Īss programmas satura izklāsts:

–          Kas ir līdzatkarība, līdzatkarības slimība un izpausmes

–          Veselīga un disfunkcionāla ģimene

–          Līdzatkarības attīstības līkne un īpašības, kas raksturo līdzatkarīgo

–          Atkarības un līdzatkarības paralēlie procesi

–          Palīdzība līdzatkarības problēmu gadījumā

 

Rezultāti:

 

–          Māsas un māsas palīgi izprot, kas ir līdzatkarība, un ar to saistītās problēmas

–          Prot saskatīt atkarības un līdzatkarības paralēlos procesus

–          Spēj izvērtēt sekas, ja netiek sniegta palīdzība līdzatkarības gadījumā