Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem

Aprūpes un savstarpējo attiecību ētika darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem

Reģ. Nr. NTI/P – 0520

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 24

Mērķauditorija: māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

–          Pilnveidot māsu un māsas palīgu profesionālo darbību

–          Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir ētika, un ko tā ietver

–          Sniegt iespēju māsām un māsas palīgiem iegūt jaunu skatījumu uz ētiska rakstura situācijām veicot aprūpes darbu

Īss programmas satura izklāsts:

–          Kas ir cilvēks, cilvēka vērtība un pilnvērtīga dzīve

–          Kā cilvēks izlemj, kas ir ētiski

–          Māsas ētikas kodekss un tā principu pielietojums ikdienas darbā

–          Aprūpes ētikas pamatprincipi

–          Pacienta līdzdalība veselības aprūpē

–          Saskarsme, komunikācija un ētika pacientu aprūpē

–          Nedziedināmi slima pacienta aprūpe un ētika

–          Smagu ētiska rakstura problēmu risināšana medicīnā

 

Rezultāti:

 

–          Māsas un māsas palīgi izprot savstarpējo attiecību ētikas lomu darbā ar fiziski un garīgi sirgstošiem pacientiem

–          Prot izvērtēt saskarsmes un komunikācijas nozīmi ētiskas dabas jautājumu risināšanā

–          Prot pielietot aprūpes ētikas pamatprincipus pacientu aprūpē

–          Spēj sniegt informāciju nedziedināmi slimam pacientam