Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

Insulta veidi un izpausmes. Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

Reģ. Nr. NTI/P – 0519

Autors: Antra Kvedere, Veselības zinātņu bakalaura grāds  māszinībās, sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā

Kopējais stundu skaits: 16

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, māsas, māsas palīgi

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas mērķis:

–          Pilnveidot sociālo darbinieku, māsu un māsas palīgu profesionālo darbību

–          Sniegt darbiniekiem zināšanas par to, kas ir insults

–          Sniegt zināšanas par pacientu ārstēšanas un aprūpes iespējām insulta radīto traucējumu gadījumā

–          Veidot jaunas prasmes palīdzības un aprūpes sniegšanai pacientiem insulta gadījumā

Īss programmas satura izklāsts:

–          Kas ir insults, insulta veidi un slimības izplatība

–          Insulta riska faktori

–          Smadzeņu funkciju traucējumi atkarībā no insulta izvietojuma labajā vai kreisajā smadzeņu puslodē

–          Rīcība, ja pacientam attīstījušās insulta pazīmes

–          Sāpju sindroms pēc insulta

–          Insulta pacientu aprūpe psihoneiroloģiskajā slimnīcā

–          Rehabilitācijas svarīgākie mērķi garīgi slimiem pacientiem insulta gadījumā

–          Insulta pacienta ārstēšana ar pareizu novietojumu gultā

–          Pārvietošanās iespējas insulta pacientam, un aprūpētāja palīdzība

–          Psiholoģiskā palīdzība insulta pacientam

–          Runas atjaunošana pēc insulta

 

Rezultāti:

 

–          Sociālie darbinieki, māsas un māsas palīgi izprot insulta radīto traucējumu nopietnību, pacientu problēmas un aprūpes vajadzības

–          Prot sniegt insulta pacientiem aprūpi un palīdzību pārvietojoties

–          Prot veikt darbības pacienta kustību un runas atjaunošanai

–          Sniedz psiholoģisko palīdzību insulta pacientiem