Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Papildmateriāli un izdales materiāli:

aprūpes process , izpratne, pielietošana pacientu aprūpē dažādās veselības aprūpes iestādēs

aprūpes plāns

Māszinību teoriju pamatlicējas (F. Naitingeile, D.Orema,  V. Hendersone, M. Levine)

A. Maslova PVS, E. Eriksona psihosoc. att.teorija, Kulberga krīžu teorija, pielietojums aprūpes procesā

 

___________________________________________

Gadījumā, ja neizdodas ielādēt vai atvērt failu, lūdzu sūtīt emailu uz margarita@medkursi.lv