Datorzinības

Datorkursu tematika

 1. Ievads. Datoru veidi un to uzbūves pamatelementi. Populārākās operāciju sistēmas (Windows, Linux u.c. ). Kā izvēlēties sev piemērotu datoru.
 2. Windows operāciju sistēmas darba virsma un tās pielāgošana lietotāja vajadzībām. Valodas, vizuālā noformējuma un dažādu citu Windows iestatījumu izmaiņa.
 3. Biežāk izmantojamās datorprogrammas, to licences veidi. Datorprogrammu bezmaksas alternatīvas. Datorprogrammu instalēšana.
 4. Bezmaksas Open Office vai Libre Office izmantošanas iespējas. Office instalēšana un iestatījumi.
 5. Open Office vai Libre Office Writer pielietojums. Teksta dokumenta izveide, formatēšana un dažādu objektu iekļaušana tajā.
 6. Open Office vai Libre Office Spreedsheet pielietojums. Datu tabulu izveide, to šķirošana, attēlošana grafiskā veidā un cita apstrāde.
 7. Open Office vai Libre Office Presentation pielietojums pievilcīgi noformētu prezentāciju veidošanai.
 8. Microsoft Office versijas. Microsoft Office Word izmantošanas pamati.
 9. Microsoft Office Excel izmantošanas pamati.
 10.  Microsoft Office Powerpoint izmantošanas pamati.
 11.  Bezmaksas grafiskās un attēlu apstrādes programmas. To izmantošanas pamati. Attēlu samazināšana, pagriešana, gaišuma un kontrasta izmaiņa, teksta pievienošana.
 12.  Biežāk izmantojamo Interneta pārlūkprogrammu veidi. To instalēšana un pielāgošana lietotāja vajadzībām. Mozilla Firefox, Opera u.c.
 13.  Biežāk izmantojamās elektroniskā pasta programmas.  Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook u.c
 14. Datu drošība un aizsardzība. Datu arhivēšana un rezerves kopēšana.
 15. Populārākās antivīrusa programmas, ugunsmūri. Interneta drošākas izmantošanas iespējas.
 16.  Noderīgas bezmaksas datorprogrammas dažādu uzdevumu veikšanai.
 17.  Datora apkopes pamati un bieži sastopamu problēmu novēršana.
 18. Dažādi jautājumi…