Ārstniecības persona un pacients. Juridiskie jautājumi.

Ārstniecības persona un pacients. Juridiskie jautājumi.

Reģ.Nr. LMA NTI/P-0220

16 IKS

Programmas autore: Anda Valdmane, Dipl.med., Mg.iur.

Mērķa auditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas

Programmas saturs:

1. Pacientu tiesības Latvijā. Vispārējs apskats;

 • Vēsturiskais atskats;
 • Līdz 2.Pasaules karam;
 • PSRS- Semaško veselības sistēma;
 • 90.- to gadu sākums Latvijā;
 • Mūsdienās/-Eiropas Savienības ietvaros.

2.Ko jautā pacienti

 • Pacienta tiesību aizskārums;

Ētiska rakstura kļūdas;

Kļūda ārstniecībā;

Klīniskā nolaidība.

 • Sociāla rakstura jautājumi un veselības aprūpes organizācija( veselības politika).

3.Ko jautā ārstniecības personas.

 • Atteikšanās no pacienta ārstēšanas;
 • Nepilngadīgo pacientu tiesības;
 • Pacientu iedalījums līdz14 gadiem un pēc tiem.
 • Nepilngadīga pacienta pārstāvība.
 • Neārstējami slims nepilngadīgs pacients. Informēšana.

4.Tiesību akti, kas regulē pacientu tiesības;

 • Satversmes 111.pants.
 • Pacientu tiesību likums.
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.268. (2009.).
 • Ārstniecības personu profesionālās tiesības.
 • Citi.

5.Konfliktsituācijas, kas saistītas ar ārstniecību.

Iestādes, kuras ņem dalību konfliktu risināšanā, kas saistītas ar ārstniecību.

 • (Ārstniecības iestādes administrācija);
 • Profesionālās biedrības;
 • Veselības inspekcija;
 • Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs;
 • Administratīvā tiesa;
 • Tiesa (civillietas, krimināllietas).

6.Normatīvie akti, kurus piemēro, lai risinātu:

 • Ētiska rakstura pārkāpumu;
 • Kļūdu ārstniecībā;
 • Klīnisko nolaidību.

7.Konfliktu risināšanas veidi;

 • Sarunas;
 • Mediācija;
 • Šķīrējtiesa;
 • Tiesa.

8.Mediācijas nozīme ar ārstniecību saistītas konfliktsituācijas atrisināšanā.

 • Mediācijas īpatnības;

Konfidencialitāte;

Pušu brīvprātība;

Vidutāja neitralitāte;

Risinājums tiek atrasts sarunu gaitā.

9. Pārstāvja Mediācija ADR uzruna.Praktiskās nodarbības (sadalījums pa grupām, materiālu izdale praktiskajām nodarbībām)

Lomu spēles –konfliktsituāciju risināšanas veidi ārstniecības iestādē-treniņš;

 • Sarunu process;
 • Mediācija.

10.Praktiskās nodarbības, situāciju apskatīšana, debates, jautājumi kopā ar pārstāvi no Mediācija ADR.