Tālmācība (neklātiene)

Tālmācība –  iespēja mācīties attālināti (neklātienē)  E-mācības

  • zināšanu apguve notiek patstāvīgi studējot, bet skolotāji – konsultanti nevis māca, bet tikai palīdz mācīties;
  • tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas;
  • tālmācībā katrs var izvēlēties sev vajadzīgu tēmu;
  • apmācības metodika un mācību līdzekļu veids (drukāts teksts, audio vai videoieraksts, datorprogramma u.c.) pielāgots konkrētā kursa mērķiem un uzdevumiem;
  • studējošais var mācīties sev piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties pie grūtāk izprotamām lietām.

Tālmācība daudzās pasaules valstīs iekarojusi stabilu vietu izglītības sistēmā. Vispopulārākās ir īsās programmas vai pat tikai atsevišķu kursu (priekšmetu) studēšana.

Latvijā Medicīnas profesionālās izglītības centrā (MPIC) ar tālmācības metodi no 1999. gada veiksmīgi tika realizētas 8 profesionālās tālākizglītības programmas. Tālmācības izglītības procesa analīze liecināja, ka veselības aprūpes profesionāļiem tā ir atzīstama izglītības metode, papildus tradicionālajiem kursiem un praktiskajām nodarbībām.

Piedāvājam veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem iespēju papildināt profesionālās zināšanas sekojošās tālmācības programmās:

 

Reģ. Nr. LMA Programmas nosaukums TIP Pedagogs Maksa

EUR

NTI/P-0852 Hronisku brūču kopšana un pārsiešana 8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
NTI/P-0829 Izgulējumu profilakse un pacientu aprūpe 8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
NTI/P-0828 Pacientu aprūpe pēcoperācijas periodā 8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
NTI/P-0827 HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas 8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
NTI/P-0826 Pacientu aprūpe pirmsoperācijas un operācijas periodā 8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
Reģ. Nr. NTI/P-0747 Stomas pacientu aprūpe  8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

16.00
 NTI/P-0813  Brūču kopšanas līdzekļi  8 Māra Mikulāne

Sert.ķir.apr. māsa, Ves.izgl.Mg grāds

 16.00
NTI/P – 1160

 

 

 

NTI/P – 1161

 

 

NTI/P – 1161

 

Psiholoģiskais terors un tā ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību

 

Aprūpes īpatnības fizisko un psihoemocionālo traucējumu gadījumā pacientam pēc insulta

 

Šizofrēnijas pacientu aprūpes īpatnības un saskarsmes principi

8

 

 

8

 

 

8

A. Kvedere, Ves.zin.Bc grāds māszinībās, sert. garīgās vesel. apr. māsa 16.00

 

 

 

16.00

 

 

 

16.00

 

Pieteikšanās tālmācības kursiem elektroniski  margarita@medkursi.lv.  vai piezvanot.

Elektroniski jeb e-mācības: aizpildiet pieteikumu (uzklikšķiniet un atvērsies pieteikuma dokuments). Iekopējiet savā datorā, aizpildiet un nosūtiet   margarita@medkursi.lv.

Tikko saņemšu pieteikumu, nosūtīšu Jums tālmācības materiālus, testu jautājumus un rēķinu.

Kad izlasīsiet saņemtos materiālus, ierakstiet testu jautājumu atbildes. Tikko saņemšu testu atbildes un būs apmaksāts rēķins, elektroniski  izsūtīšu apliecības par attiecīgās programmas apguvi.

Variet arī konsultēties vai pieteikties telefoniski: mob. +371 29559470

Tālmācības kursu koordinatore:  Margarita Rupenheite

                                                                                       SIA “LA Consulting Group” valdes locekle,
                                                                                                kursu koordinatore, lektore
                                                                                      ārste, izglītības zinātņu  Mg grāds  pedagoģijā
                                                                                              www.medkursi.lv