Stomas pacientu aprūpe

Reģ. Nr. NTI/P-0747

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa.

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2018. gadā 5. martā

Stundu skaits: 8

Mērķa auditorija: māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi

Kursa anotācija.

Mērķis:

–       Veicināt izpratni par cilvēka gremošanas sistēmu

–       Uzlabot zināšanas par stomas veidiem, klasifikāciju, komplikācijām

–       Mācīt pareizu stomas aprūpi, pareizu aprūpes materiālu izvēli

–       Izglītot par māsas lomu stomas pacientu aprūpē

 

Īss satura izklāsts:

–     Ieskats vēsturē

–     Stomu klasifikācija, veidi, lokalizācija

–     Stomas agrīnās un vēlīnās komplikācijas

–       Stomas kopšanas līdzekļi un to pareiza izvēle. Ādas kopšanas līdzekļi un to pareiza izvēle. Problēmas, kas rodas kopjot stomu.

–       Pacientu izglītošana.

Rezultāti:

–    Māsas un māsu palīgi izprot kvalitatīvu stomas pacientu aprūpi

–    Saprot un izprot stomas pacientu problēmas

–    Prot risināt un izglītot pacientu par esošām problēmām un profilaksi

–    Māk veikt stomas aprūpi, prot izvēlēties atbilstošos materiālus, prot izvēlēties atbilstošos aprūpes līdzekļus