Brūču kopšana un pārsiešana

Reģ. Nr. NTI/P-0351

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa.

Programma  apstiprināta un reģistrēta LMA 2013. gada 25. oktobrī

Stundu skaits:    16  (16 TIP)

Mērķa auditorija:   Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi, sociālās aprūpes darbinieki

Kursa anotācija.

Mērķis:

~        Sniegt zināšanas par brūci, tās iegūšanas mehānismu, biežākajām traumām bērniem;

~        Uzlabot zināšanas par brūču dzīšanas fāzēm, dzīšanas veidiem, brūču novērtēšanu;

~        Iepazīstināt kursa dalībniekus ar mūsdienīgiem pārsienamiem materiāliem un to izmantošanas iespējām.

Īss satura izklāsts:

~        Āda un tās funkcijas;

~        Brūces klasifikācija;

~        Brūces iegūšanas mehānismi;

~        Biežākās traumas bērniem;

~        Brūces dzīšanas veidi;

~        Brūču novērtēšana;

~        Brūču kopšana un pārsiešana;

~        Mūsdienīgi pārsēju materiāli;

~        Brūču aprūpes vadlīnijas.

Rezultāti:

~        Dalībnieki zinās brūču iegūšanas mehānismu, brūču klasifikāciju, brūču kopšanu un aprūpi;

~        Zinās biežākās brūču kopšanas komplikācijas;

~        Zinās brūču kopšanas dažādus principus pie dažādām hroniskām saslimšanām;

~        Zinās brūču kopšanas un aprūpes principus bērnu praksē;

~        Spēs izvēlēties atbilstošos kopšanas līdzekļus un pārsienamos materiālus pie dažādām brūcēm;

~        Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par brūču pārsiešanu mājas apstākļos.