Ārstniecības augu izmantošanas iespējas

Autors:           Vija Eniņa

farmācijas doktore (Dr.pharm.), asociētā profesore

 

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2011.gadā

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0170

Kopējais stundu skaits 20

 

Mērķauditorija – māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes

 

KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

–  augu un cilvēku organismu līdzības un atšķirības

–  ārstniecības augu bioloģiski aktīvās vielas un to farmakoloģisko darbību

Apgūs informāciju par:

–         Ārstniecības augu drogām, to sagatavošanu un izmantošanu

–         Ārstniecības augu praktisko pielietošanu

Spēs informēt sabiedrību par ārstniecības augu nozīmi veselības veicināšanā un veselības aprūpes procesā dažādos vecumposmos

 

Īss programmas satura izklāsts:

Programmā ietverta informācija par veselības aprūpē nozīmīgākajiem augiem, kuri sastopami Latvijā, bioloģiski aktīvajām vielām šajos augos un to farmakoloģisko iedarbību, ārstniecības augu drogu sagatavošanu un praktisko pielietošanu pie dažādām saslimšanām, kā arī dažu augu nevēlamā un iespējam kaitīgā iedarbība.

 

REZULTĀTI :

–      Pazīs un spēs pielietot veselības aprūpē Latvijā sastopamos ārstniecības augus;

–      Pratīs pareizi sagatavot drogas;

–      Gūs vēlmi vairāk iepazīties ar Latvijas ārstniecības augu dažādību un pielietojumu;

–      Spēs izglītot pacientus un piederīgos par ārstniecības augu pielietošanu veselības aprūpē