Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti

Programma  apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0343

Autors: Margarita Rupenheite     ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16 (16 TIP)

Mērķauditorija – bērnu  māsas, primārās aprūpes māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, bērnu sociālā aprūpē strādājošie

KURSA ANOTĀCIJA

Programmas  mērķis:

–     zinās aprūpes procesa un saskarsmes īpatnības bērnu un pusaudžu vecumā;

–     gūs ieskatu bērnu attīstības psiholoģijas teorijās;

–     iepazīsies ar dažādām pedagoģiskajām metodēm;

–     pratīs realizēt bērnu aprūpes procesu, ņemot vērā bērnu un pusaudžu   psiholoģiskās īpatnības;

–     pratīs izglītot bērnus, pusaudžus un  viņu piederīgos par bērna augšanas un attīstības īpatnībām, pielietojot atbilstošās pedagoģiskās iemaņas

Īss programmas satura izklāsts:

  • Aprūpes process, priekšnosacījumi, māsas lomas, bērnu aprūpes īpatnības
  • Profesionālā saskarsmes īpatnības dažādos attīstības vecumposmos
  • Attīstības psiholoģijas teorijas saistībā ar bērnu un pusaudžu attīstības periodiem, personība un attīstība, psihiskās attīstības periodizācija
  • Psiholoģiskās attīstības teorijas: Z. Freids, E. Eriksons, A. Ādlers
  • Iespējamās psiholoģiskās problēmas bērnu vecumā: bērnu reakcijas tuvu cilvēku zaudējuma gadījumā,
  • Temperamentu un raksturu īpatnības, faktori, kuri ietekmē mazvērtības un agresivitātes veidošanos
  • Pedagoģijas pamatprincipi, to pielietojums bērnu aprūpes un primārās aprūpes māsas praksē
  • Izpratne par alternatīvās pedagoģijas metodēm, Montesori pedagoģija.

Izglītošanas procesa gaitā tiks risināti situāciju uzdevumi, kuri ietvers bērnu attīstības psiholoģijas teorijas, izpildīs bērnu aprūpes procesa  psiholoģisko problēmu testa uzdevumus un veiks pašnovērtējumu.

REZULTĀTI :

–      zinās bērnu un primārās aprūpes māsu darba īpatnības aprūpes procesā;

–      pratīs veikt bērnu aprūpi saistībā  ar psiholoģiskajiem un pedagoģiskajiem aspektiem;

–     labāk izpratīs bērnu un pusaudžu psiholoģiskās problēmas, spēs sniegt atbalstu

–      spēs izglītot bērnu vecākus un piederīgos par bērnu attīstības psiholoģijas īpatnībām;

–      gūs ieskatu dažādās pedagoģijas metodēs.