Aktualitātes sportā

Aktualitātes sportā un veselībā: teorija un prakse veselības aprūpes procesā

 

 

Autors: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociacijā 2011. gada jūnijā

Reģistrācijas Nr. NTI/P -0132

 

Kopējais stundu skaits 20

 

Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālie darbinieki

 

KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

  • Zinās fiziskās slodzes un veselības pamatjēdzienus;
  • Zinās  faktorus, kas ietekmē veselību;
  • Apgūs fiziskās sagatavotības noteikšanu, sapratīs rezultātu novērtēšanas principus
  • Zinās biežāko traumu iemeslus sporta nodarbībās
  • Spēs sniegt palīdzību traumu gadījumā.

Īss programmas satura izklāsts:

Veselības jēdziens. Faktori, kas ietekmē veselību: uzturs, fiziskā aktivitāte, miegs, kaitīgie ieradumi.

Vispusīga fiziskā sagatavotība. Ķermeņa masas analīze. Virssvars.

Skolēnu iedalījums medicīniskajās grupās sporta nodarbībām skolā.

Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi iedalījums veselības grupās.

Slimības un patoloģiskie stāvokļi, kas ierobežo iespēju piedalīties sacensību sportā.

Diagnozes, kuru gadījumā skolēni ilgstoši tiek atbrīvoti no sporta stundām skolās.

Nogurums, pārpūle, pārslodze, pārtrenēšanās. Traumu veidi, iemesli, pazīmes.

Ārstēšanas principi: “RICE”, medikamenti, ortozes, teipošana. Traumu profilakse. Palīdzības sniegšana sev un citiem traumu gadījumos fizisko aktivitāšu laikā. Pirmās palīdzības galvenie principi.

REZULTĀTI

–       Zinās faktorus,  kas ietekmē veselību, vispusīgas fiziskās sagatavotības novērtēšanu.

–       Zinās skolēnu iedalījumu veselības grupās;

–       Zinās par slimībām un patoloģiskajiem stāvokļiem, kas ierobežo iespēju piedalīties sacensībās;

–       Spēs novērst pārtrenēšanos, traumu rašanās iespēju, sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumos.