Veselīgs uzturs un dzīvesveids

Veselīgs uzturs un dzīvesveids

 Autors:           Rūta Bērziņa Bērzīte, Bioloģijas zinātņu doktora grāds

 Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2011.gada aprīlī Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0127

 Kopējais stundu skaits 20

 Mērķauditorija – māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, sociālie darbinieki

 KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

 • Zinās veselīga uztura nozīmi un iespējas;
 • Iemācīsies izvērtēt produktu veselīgumu un vietu sabalansētā uzturā, ievērojot katra cilvēka individuālās prasības;
 • Iepazīsies ar viegli pieejamiem veselīgiem, bet uzturā reti lietotiem produktiem;
 • Sapratīs, ka mainot savus ēšanas paradumus, jebkuros apstākļos ir iepējams saņemties daudz pilnvērtīgākai un veselīgākais dzīvei

 Īss programmas satura izklāsts:

Programmā informācija par veselīga uztura un dzīvesveida pamatnosacījumiem, klimata un vides ietekmi uz veselību. Apskatītas veselīga uztura iespējas dažādos gadalaikos un uztura īpatnības dažādos vecumposmos, kvalitatīva dzeramā ūdens nepieciešamība. Ietverta informācija par kustību, slodzes un sabalansēta uztura nozīmi veselības saglabāšanā.

 

REZULTĀTI :

 • gūs ieskatu par bioloģisko daudzveidību dabā un cilvēka vietu tajā, klimata un vides ietekmi uz veselību; cilvēka pozitīvā un negatīvā ietekme uz dabu un veselību.;
 • iepazīsies un izpratīs uztura piramīdu, produktu grupas;
 • zinās par veselīgiem un neveselīgiem produktiem,  savvaļas augiem un dzīvnieku produktiem  uzturā.
 • Izpratīs bioloģiskās lauksaimniecības produktu priekšrocības.
 • Iepazīsies ar ieteicamo mātes un bērna uzturu un tā nozīmi visa mūža veselībā, uzturu fertīlā vecumā un uztura nozīmi mūža otrā pusē.
 • Sapratīs, ka  fiziskā un garīgā aktivitāte ir veselības pamats.
 • Zinās fiziskās slodzes un sabalansēta uztura nozīmi