Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme

Programma apstiprināta un registrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0340

Autors:            Margarita Rupenheite  ārste, izglītības zinātņu  maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16   (16 TIP)

Mērķauditorija – veselības un sociālā aprūpē strādājošie

KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis: 

 • zinās konfliktregulējošās saskarsmes pamatteorijas;
 • zinās, kā novērst konfliktu rašanos;
 • zinās savlaicīgas konfliktu risināšanas nepieciešamību;
 • spēs uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti, novēršot konfliktu rašanos cēloņus;
 • pratīs pielietot  konfliktregulējošo saskarsmi ikdienas darbā;
 • pratīs ar iejūtību un izpratni risināt konfliktus;
 • gūs vēlmi turpināt izzināt konfliktregulējošās saskarsmes  teorijas.

 

Īss programmas satura izklāsts:

Programmā parādīts konfliktsituācijas veidošanās process un veicinošie faktori, uzdevuma un problēmsituācijas mijiedarbība, biežāk pielietotās un nozīmīgākās konfliktu rašanās un risināšanas  teorijas, stresa rašanās cēloņi un nozīme konfliktu uzturēšanā, izsīkuma cēloņi un novēršanas iespējas. Izpildot testu, dalībnieki nosaka savus uzvedības tipus konfliktā, analizē vēlamos uzvedības modeļus. Programma dod zināšanas par konfliktu risināšanas un stresa novēršanas veidiem veselības aprūpes procesā un ikdienas dzīvē.

REZULTĀTI :

 • gūs ieskatu konfliktregulējošās saskarsmes teorijās;
 • izpratīs distresa nozīmi konflikta situāciju veicināšanā;
 • pratīs novērtēt konfliktu veidošanās cēloņus darbā un ikdienas dzīvē;
 • zinās stresa un izsīkuma veidošanās cēloņus un to novēršanas iespējas;
 • izpratīs stresa un konfliktu novēršanas nozīmi veselības aprūpes komandas darbā.