Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā

Programma  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0346

Autors:   Margarita Rupenheite    ārste, izglītības maģistra grāds pedagoģijā

 Kopējais stundu skaits  16 stundas (16 TIP)

 Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes veicēji

 KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

 • zinās konfliktregulējošās saskarsmes pamatteorijas;
 • zinās, kā novērst konfliktu rašanos;
 • zinās savlaicīgas konfliktu risināšanas nepieciešamību;
 • spēs uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti, novēršot konfliktu rašanos cēloņus;
 • pratīs pielietot  konfliktregulējošo saskarsmi ikdienas darbā;
 • pratīs ar iejūtību un izpratni risināt konfliktus;
 • gūs vēlmi turpināt izzināt konfliktregulējošās saskarsmes  teorijas.

Īss programmas satura izklāsts:

 • konfliktsituācijas veidošanās process un veicinošie faktori;
 • konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas;
 • konfliktregulējošā saskarsme, uzvedības tipi konfliktā;
 • stresa māksla, stresa cēloņi, mazināšanas iespējas, izsīkuma sindroms;
 • darba organizācija – profesionālās attīstības un veselības pamats;
 • konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā.

Izpildot testu, dalībnieki nosaka savus uzvedības tipus konfliktā, analizē vēlamos uzvedības modeļus. Programma dod zināšanas par konfliktu risināšanas un stresa novēršanas veidiem veselības aprūpes procesā un ikdienas dzīvē.

REZULTĀTI :

 • gūs ieskatu konfliktregulējošās saskarsmes teorijās;
 • izpratīs distresa nozīmi konflikta situāciju veicināšanā;
 • pratīs novērtēt konfliktu veidošanās cēloņus darbā un ikdienas dzīvē;
 • zinās stresa un izsīkuma veidošanās cēloņus un to novēršanas iespējas;
 • izpratīs stresa un konfliktu novēršanas nozīmi veselības aprūpes komandas darbā.