Pusceļa māja – solis pretī nākotnei

 

 

Pusceļa mājā sniedz īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, lai apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī). http://www.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LP1471_0

„Pusceļa māja” ir pārejas posms no sociālās aprūpes centra (SAC) uz patstāvīgu dzīvi. Te cilvēki, kuriem nav nepieciešama ilgstoša aprūpe, mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas –  kā gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi – lietas, par kurām pašam nebija jāgādā, dzīvojot aprūpes centrā. „Pusceļa mājā” māca plānot savu budžetu, arī izpratni par veselību un cilvēktiesības.

„Latvijas sociālās aprūpes centros daļai cilvēku nav nepieciešama pastāvīga aprūpe un uzmanība. Viņi varētu dzīvot neatkarīgi, taču ir pieraduši pie dzīves aprūpes centrā. „Pusceļa mājas” ir mūsdienīgs risinājums, kā palīdzēt šiem cilvēkiem atrast savu ceļu uz patstāvību un neatkarību”, sacīja labklājības ministre Dagnija Staķe.        http://www.pro5.lv/modules.php?name=News&file=article&sid=1702

Šādu informāciju atradu internetā, interesējoties par šo sociālās rehabilitācijas veidu.

Apmeklējot Iļģu SAC iepazinos ar Kurzemē vienīgo Pusceļa māju.

Pusceļa māja VSAC „Kurzeme” filiālē „Iļģi” ir iekārtota atjaunotajā  Iļģu muižā. 2006.gada janvārī Eiropas Savienības projekta ietvaros tika piešķirti līdzekļi Pusceļas mājas izveidei. Iemītnieki no Iļģu Pusceļa mājas pēc sociālās rehabilitācijas programmas apgūšanas var doties uz sociālo māju vai grupu dzīvokļiem Liepājā.

            Iļģu Pusceļa mājas vadītājai Antrai Osei ir sociālā  darbinieka un pedagoga izglītība. Viņas vadībā sociālā darba speciālisti, aprūpētāji un medicīnas māsas vienotā komandā veic gan veselības, gan sociālo rehabilitāciju klientiem ar garīgās veselības problēmām no 18 gadu vecuma. Patreiz Pusceļa mājā dzīvo 27 dažāda vecuma klienti, kuriem ir garīgās veselības problēmas. Daži no viņiem visu mūžu pavadījuši sociālās aprūpes iestādēs, bet Pusceļa mājā viņiem ir iespēja saņemt ne tikai aprūpi, bet arī sociālo rehabilitāciju un iespēju mācīties  dzīvot daļēji vai pilnīgi patstāvīgi 

Iļģu Pusceļa mājā telpas gaišas, daudz augu, dažādas ziedu kompozīcijas un citi veidojumi no dabas materiāliem.  Telpu iekārtojums, aprīkojums un noskaņa kā daudzās mājās: virtuve, dzīvojamās telpas, mācību telpas ar datoriem un citu nepieciešamo inventāru, veļas mazgāšanas telpa ar vairākām darba vietām, ēdamistaba un atpūtas telpa ar spēļu inventāru, televizori gandrīz katrā istabiņā. Istabiņās 2 -3 iemītnieki. Daudz jauniešu, dzīvesprieks un radoša atmosfēra. Viņi labprāt rāda savus sasniegumus: rokdarbus, veidojumus no dabas materiāliem, zīmējumus, ved rādīt savas istabiņas, rāda sasniegumus. Kāds puisis lepni rāda, ka viņš iemācījies rakstīt savu vārdu, bet mācību telpā meitene darbojas pie datora. Mācību telpā pie sienas interesanti noformētas iemītnieku   tiesības un pienākumi.

Antra Ose iepazīstina ar savu darba komandu – sociālajām rehabilitētājām un sociālajiem aprūpētājiem. Pavisam neraksturīga iezīme salīdzinot ar daudzām sociālās aprūpes iestādēm: šeit kā aprūpētāji strādā arī vīrieši. To prasa iestādes specifika – iemītnieku garīgās veselības problēmas dažreiz rada sarežģītas situācijas. Visi darbinieki savstarpēji un ar klientiem tik labestīgi, optimistiski un pat mīļi, ka man joprojām ir sajūta, ka esmu lielas ģimenes mājā.

Antra iedod Dzīves prasmju apmācību programmas klientu sagatavošanai dzīvot pusceļa mājā vai grupu dzīvoklī:

 • Veselības izpratne un personīgā higiēna;
 • Lasīšana, rakstīšana;
 • Naudas līdzekļu plānošana, iepirkšanās prasmes;
 • Ētika un kultūra;
 • Spēja orientēties apkārtējā vidē;u un tava seksualitāte;
 • Ēdiena gatavošana, galda kultūra, galda klāšana;
 • Telpu uzkopšana, apģērbu, apavu kopšana, sadzīves tehnikas lietošana;
 • Darba iemaņu apguve, darba tirgus;
 • Darba drošība, ugunsdrošība, elektrodrošība.

Mācību metodes:

 • Darbs grupās un individuāli (nodarbībās).
 • Lomu spēles.
 • Radošo metožu izmantošana.
 • Situācijas gadījumu analīze.
 • Pārrunas, diskusijas.  
 • Praktiskās nodarbības un pasākumi PC mājā un ārpus tās.    

 

Pēc šīs programmas apgūšanas klienti spēj dzīvot patstāvīgi sociālajā mājā vai grupu dzīvoklī, ja vien to atļauj veselības problēmas.

            Visi Pusceļa mājas klienti aktīvi darbojas Initas Znotēnas vadītajā radošajā darbnīcā, dārza darbos, piedalās ražas novākšanā, parka sakopšanā. Protams, visu šo darbošanos atbalsta, veicina un uzrauga personāls. Pusceļa mājas iemītnieki piedalās arī visās Iļģu SAC aktivitātēs un pasākumos, svētku svinēšanās. Ražas svētku izstādē bija arī viņu darbi, par kuriem viņi stāstīja un rādīja. Iemītniekiem ir iespēja doties uz pilsētu, iepirkties, aizbraukt pie draugiem vai paziņām, bet noteikti jāinformē personālu un jāievēro noteikumus un medikamentu lietošanu. Daži klienti jau sarunājuši darba devējus un veic dažādus darbus atbilstoši savām spējām.

Antra Ose stāsta: PC mājā pakalpojumu ir saņēmuši 57 klienti. 23 klienti ir pārcēlušies uz dzīvi grupu dzīvoklī Liepājā, tai skaitā 2 laulāti pāri, 2 klienti atgriezušies savā pašvaldībā, 7 klienti atgriezušies rehabilitācijas centrā. Klienti, kuri ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi ir veiksmīgi adaptējušie jaunajā vidē, kā arī pierādījuši sevi un iekarojuši darba tirgu.

Grupu dzīvoklī ir izveidojušās divas jaunas ģimenes. Grupu dzīvoklī klientiem ir iespēja dzīvot patstāvīgi, bet viņi tiek uzraudzīti, ja ir nepieciešama palīdzība sniedz nepieciešamo atbalstu- palīdzība darba meklējumos, dokumentu kārtošana, finanšu plānošana utt. , kā arī klienti var apmeklēt Liepājas dienas centru, kur viņiem ir iespēja piedalīties dažādos pulciņos. Pēc rehabilitācijas grupu dzīvokli klientiem ir iespēja saņemt dzīvokli sociālajā mājā. Uz Liepājas sociālo māju ir pārcēlušies 9 klienti.

Redzētais un dzirdētais Iļģos mani ļoti iepriecināja. Kamēr citi žēlojas par krīzi, daži meklē laimi citās zemēs, politologi biedē ar visādām nepatikšanās, šeit veselības un sociālās aprūpes profesionāļi dara savu grūto, bet svētīgo darbu un cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām dod iespēju dzīvot iespējami pilnvērtīgu dzīvi.

Pusceļa māja ir solis pretī cerīgākai nākotnei. Tā ir liela iespēja uz citu dzīves kvalitāti, nevis visu mūžu pavadīt aprūpes iestādē.

Margarita Rupenheite

Komentējiet