Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme”, filiāle „Iļģi”

Skats no Iļģu muižas uz parku

Sociālās aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem „Iļģi”atrodas Liepājas rajona Grobiņas pagasta Iļģos – muižas pilī. Šajā ēkā pagājušā gadsimta divdesmitajos gados darbojās lauksaimniecības skola, kuras darbību pārtrauca Otrais Pasaules karš. Kara laikā pils ēkā atradās vācu armijas lazarete un Kurzemes katla laikā tā cieta artilērijas apšaudē. Pēc kara ēku atjaunoja, veicot pārbūvi, kā vēsturisks arhitektūras piemineklis ir saglabājušās balkona margas, kuras ir iekļautas valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā.

No 1948. gada vietas nosaukums – ‘’Iļģi’’ ir saistīts ar veselības un sociālo aprūpi. Vispirms šeit izveidoja Liepājas pilsētas invalīdu namu, kuru vēlāk pārveidoja par Liepājas apriņķa veco ļaužu pansionātu. Pansionāts atšķīrās no citām šāda veida iestādēm ar to, ka šeit bija tā saucamā psihohroniķu nodaļa.

No pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem personas lietas tika marķētas ar atzīmi par sociālo bīstamību sakarā ar psihisku saslimšanu vai arī krimināla rakstura nodarījumu. Psihisks traucējums ir bijis iemesls, lai pēc apcietinājuma persona tiktu ievietota pansionāta ‘’Iļģi’’.

Sešdesmitajos gados ar LPSR Sociālās nodrošināšanas ministrijas rīkojumu „Iļģi”kļuva par psihoneiroloģisko pansionātu un šeit ar ministrijas rīkojumiem tika ievietoti, vairums piespiedu kārtā, invalīdi ar hroniski noritošām saslimšanām, vecuma pensionāri ar psihiskiem traucējumiem, narkoloģiskie pacienti un „sociāli bīstamie” klaiņojošie no visas republikas. Klientu skaits bija liels un pansionātā  hroniski trūka vietu.

1969.gadā blakus pils ēkai parkā uz Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapiem uzcēla jauno trīsstāvu korpusu, pēc tā laika standarta projekta. Darbus veica ‘’brīvā režīma’’ notiesāto būvbrigādes un viņu veiktā darba ‘’kvalitātes’’ sekas prasa ļoti daudz līdzekļu no centra budžeta, lai varētu ēkas uzturēt.

Latvijai atgūstot neatkarību pansionāts nonāca Liepājas Domes pārziņā, bet ar 1997.gada 23.jūlija LR Ministru Kabineta rīkojumu ‘’Par pansionātiem personām ar garīga rakstura traucējumiem’’ pansionāts kļuva par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru ‘’Iļģi’’ LR Labklājības ministrijas pārziņā.

Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt centrā dzīvojošo personu ar garīgās attīstības traucējumiem un hroniskām garīgām slimībām sociālo un medicīnisko aprūpi, radīt viņiem labvēlīgus dzīves apstākļus, kā arī veikt sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu. Šī uzdevuma izpildei centrs:

 • nodrošina klientus ar dzīvojamo platību un sadzīvei nepieciešamo inventāru;
 • apgādā klientus ar apģērbu, apaviem un veļu;
 • organizē racionālu ēdināšanu;
 • nodrošina klientiem nepieciešamo garīgās un fiziskās veselības aprūpi;
 • veic sociālās rehabilitācijas un aktivizēšanas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta vecumam, fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • veido kultūrhigēniskās iemaņas atbilstoši vecumam un dzimumam;
 • ja nepieciešams apgādā lientu ar tehniskiem  palīglīdzekļiem;
 • organizē centrā dzīvojošām personām kultūras pasākumus;
 • pēc klientu vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālajai piederībai;
 • sociālo kontaktu saglabāšanas nolūkā organizē darbu ar centrā dzīvojošo klientu radiniekiem;
 • nepieciešamības gadījumā organizē klientiem palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī nodrošina juridisko palīdzību.

            Iespēju robežās klienti ir nodrošināti ar dzīvei, atpūtai un nodarbībām piemērotām telpām ar inventāru, teritorija piemērota atpūtai un klientiem ir nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus centra.

Ņemot vērā aprūpējamo klientu specifiku, darbs ir grūts un prasa lielu psiholoģisku un fizisku piepūli. Ievērojama daļa klienti ir ar atkarības problēmām un viņiem būtu nepieciešams atrasties citās aprūpes institūcijās, kuru diemžēl trūkst.

2006.gada janvārī Eiropas Savienības projekta ietvaros tika piešķirti līdzekļi Pusceļas mājas izveidei. Šeit klienti tiek sagatavoti dzīvei ārpus centra, lai būtu pilnīga patstāvība ar normālu sociālu funkcionēšanu.

2006. gada nogalē 11 klienti sāka patstāvīgu dzīvi  grupu dzīvokļos Kuldīgas ielā, Liepājā. Protams, šiem cilvēkiem arī ir nepieciešama uzraudzība, lai integrācija sabiedrībā būtu efektīvāka. Pirms tam viņi tika sagatavoti patstāvīgai dzīvei.

Pašlaik aprūpes centrā 310 klienti, 27 no tiem Pusceļa mājā.

Centrā klientiem ir iespējas piedalīties dažādās nodarbībās:

 • rokdarbu
 • floristikas
 • dārzkopības
 • kokapstrādes
 • veidošanas, zīmēšanas
 • dziedāšanas
 • teātra
 • dejošanas

Klienti pilnveido dažādas dzīves prasmes:

 • ēdienu gatavošana,
 • personīgā higiēna,
 • seksuālie jautājumi,
 • saskarsme, uzvedība,
 • naudas plānošana,
 • lasīt, rakstīt prasmes.

Piedalīties dažādos pasākumos:

 • gadskārtu tradīciju svētkos (Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku u.c.)
 • popiela, modes šovs, sporta sacensības, diskotēkas, tematiskas pēcpusdienas u.c.
 • dažādi pasākumi ārpus centra (koncerti, teātri, kino, ekskursijas u.c)

Centra darbību nodrošina veselības un sociālās aprūpes profesionāļi:

 • ģimenes ārsts
 • psihiatrs
 • sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
 • galvenā veselības māsa
 • 3 sociālie darbinieki
 • 4 sociālie rehabilitētāji
 • 7 sociālie aprūpētāji
 • 49 aprūpētāji
 • 12 medicīnas māsas
 • frizieris

Visi darbinieki strādā vienotā komandā, lai sekmētu kvalitatīvu darbu ar klientiem.

Valsts sociālā aprūpes centra Kurzeme direktore  Dace Zagrebina

Vēl    http://www.vsac-kurzeme.lv/

Viens komentārs uz “Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme”, filiāle „Iļģi””

 1. viktorija rakstīja:

  Apr 14, 15 at 22:44

  vai jums ir brivas vakances?


Komentējiet