Starptautiskā veco ļaužu diena

Sociālā rehabilitētāja Līga Bieziņa, kultūras pasākumu organizatore Astrīda Kamša, sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova Šodien 1. oktobrī svinam Starptautisko veco ļaužu dienu. Vai paši vecie ļaudis to zin? Katrā pašvaldībā ir sociāla darba speciālisti, bet vai visās pašvaldībās vecie cilvēki zin un jūt, ka šodien viņiem ir svētki?

          Cēsu pilsētas pansionāta sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova atgādina informāciju:

LR Sociālās nodrošināšanas ministrijas pavēle no 06.09. 91. Nr.04-17-32  

Informējam jūs, ka sākot ar 1991. gada ANO Ģenerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Pamatojoties uz augstāk minēto, ierosinām sociālo nodaļu vadītājiem un pansionātu direktoriem, sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām organizēt šo dienu atzīmēšanu:

1)    pievērst bijušo darba vietu, sabiedrisko organizāciju, labdarības fondu, masu informācijas līdzekļu klātbūtni veco ļaužu problēmām;

2)    rosināt rajonu, pilsētu, pagastu, veco ļaužu pansionātu vadītājiem organizēt 1. oktobrī kultūras pasākumu norises veltītas vecajiem ļaudīm;

3)    aicināt rajonu, pilsētu, valsts kooperatīvu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju dažāda veida palīdzību (materiālos pabalstus, dāvanas);

4)    lūgt  rajonu, pilsētu, pagastu pašvaldības iedalīt līdzekļus dāvanu iegādei vai materiālo pabalstu piešķiršanai vecajiem cilvēkiem, īpašu uzmanību veltot vientuļajiem un maznodrošinātajiem.

Ministrs U. Gundars

S. Baltiņa

Sarmīte Sverņikova stāsta: Cēsu pilsētas pansionātā sākot no 2002. gada katru gadu 1. oktobrī svin Starptautisko veco ļaužu dienu. Arī šogad pansionātā  tā ir liela svētku diena. No rīta pansionāta klientiem bija svētku brokastis – pildītās oliņas. Svētku pusdienas: kartupeļi un vistas gaļas karbonāde, ābolu kārtojums ar medu, dzērveņu morss.

15.00 svētku koncerts – viesosies Judītes Vāveres vadītais bērnu vokālais ansamblis “Super lāses”

Pansionāta direktore Inga Gunta Paegle pasniegs 76 centīgākajiem vecajiem ļaudīm atzinības rakstus, bet 15 visaktīvākie saņems sudraba  medaļas (šokolādes).

Visā pansionātā liels pacēlums, jau no iepriekšējā vakara personāls palīdz cilvēkiem  sapucēties un safrizēties.

Darbinieku pūles arī novērtētas: darba dienas noslēgumā pie kafijas un kūkas (sponsorē kafejnīca „Kārumlāde”) tiks atzīmēti nopelni veco ļaužu aprūpē. Sarmīte piebilst: „Mums šodien lieli svētki”

Arī Cēsu pašvaldība organizē dažādus pasākumus. Pārpublicēts no http://www.abirza.lv/index.php/vidzemes-zinas/93-valmieras-zias/1953-starptautisk-veco-auu-diena.html

Dzīvesprieka apdvesti un darbīgi cilvēki nepazīst vecuma, jo viņi pat gados sirmos ir kā mūžīga rītausma.(A.Imermanis)
Pasaules Veselības organizācija 1. oktobri ir pasludinājusi par Starptautisko  veco ļaužu dienu. Latvijā šī tradīcija aizsākusies 2007.gadā, kad kopā tika aicināti vecākās paaudzes ļaudis, lai satiktos un pārrunātu aktuālus jautājumus. Šogad arī Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Dienests) organizē pasākumu par godu šai dienai.

Pasākums notiks 2010.gada 1.oktobrī no plkst.10.00 – 13.00, Bērzaines ielā 16, 1.stāvā, Dienas centrā pensijas vecuma personām, kuras dzīvo ģimenēs, kā arī  Raunas ielā 4, 104.kabinetā, biedrībā „Cēsu pensionāri”.

 Pasākuma ietvaros visi pensijas vecuma cilvēki aicināti piedalīties sekojošās aktivitātēs:

Dienas centrā pensijas vecuma cilvēkiem, kuri dzīvo ģimenēs

10.00 – 11.00 asinsspiediena mērīšana, cukura līmeņa pārbaude (bezmaksas);

10.00- 13.00 radošās darbnīcas (aušana, šūšana, kolāžu darināšana, rudens pīrāgu cepšana);

11.00.-12.00 izglītojošā lekcija „Kā saglabāt jaunību un priekšlaicīgi nenovecot”

11.00- 13.00 informācija par Centra darbību, individuālās konsultācijas par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām

Biedrībā „Cēsu pensionāri”

10.00 -13.00 Atvērto durvju diena (iepazīstināšana ar Biedrības darbu, aktivitātēm un jaunu biedru uzņemšana).
Savukārt, Cēsu pilsētas pansionāts saviem iemītniekiem organizēs svētku pasākumu ar svētku pusdienām un izstādi „Rudentiņš- bagāts vīrs”, sirdis priecēs Judītes Vāveres vadītais bērnu vokālais ansamblis “Super lāses”  

          Cēsu novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Gints Šķenders novēl Cēsu novada senioriem visās situācijās saglabāt optimismu, atrast sevis piepildījumu un, pats galvenais – veselību un izturību!

 

Attēlā: Sociālā rehabilitētāja Līga Bieziņa,kultūras pasākumu organizatore Astrīda Kamša, sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova

www.medkursi.lv izsaka lielu pateicību Cēsu pansionāta sociālai darbiniecei Sarmītei Sverņikovai par operatīvo informāciju.

Komentējiet