Cēsu pilsētas pansionāts

Mēs pasniegsim Jums roku, palīdzēsim atgūt dzīves stabilitāti, lai pēc tam Jūs paši sev spētu palīdzēt

100_0040(1)(1)Cēsu pilsētas pansionāts  izveidots 1994. gada 12. jūlijā. Pansionāta darbu vada un koordinē direktore Inga Gunta Paegle. Agrāk   šajās telpās atradās sanatorija “Cīrulīši”, kur ārstējās pacienti ar kuņģa zarnu trakta saslimšanām. Blakus atrodas Veselības centra viesnīca„Svētavots”. Tepat netālu skaistais Žagarkalns.

Vairāk http://www.cirulisi.lv/Sakums.html

 

Klientu ērtībām darbojas:

–         frizētava divas reizes nedēļā;

–         kapela svētbrīžiem un lūgšanām;

–         autoveikals divas reizes nedēļā;

–         veļas mazgātava;

–         lasītava, jaunāko laikrakstu apskats;

–         medicīnas māsu kabinets;

–         ģimenes ārsta pieņemšana;

–         sociālā darbinieka un sociālā darba speciālistu atbalsts.

Interešu pulciņi: zīmēšanas, čaklo roku pulciņš (adīšana, tamborēšana, floristika, apsveikumu kartiņu gatavošana), dziedāšanas pulciņš, literārais pulciņš;

–         ikmēneša jubilāru godināšana;

–         atpūtas pēcpusdienas, pikniki, koncerti, ekskursijas, izstāžu apmeklējumi,  gadskārtu kopēja svinēšana;

–         spēļu rīti vienu reizi nedēļā, kurā iesaistās sociālā darba speciālisti;

–         fiziskās aktivitātes 3 reizes nedēļā, kas uzlabo klientu fizisko un garīgo spēju saglabāšanu;

–         klientiem ar lasīšanas grūtībām tiek nodrošināts laikrakstu apskats un literārs lasījums vienu reizi nedēļā;

–         labos laika apstākļos ar asistentu palīdzību nodrošinām klientiem pastaigas;

Izvērtējot vajadzības klienti nodrošināti ar apģērbu, apaviem, higiēnas priekšmetiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem;

–         klienti pēc vajadzības nodrošināti ar pedikīra pakalpojumiem;

–         ēdināšana 3 reizes dienā, vajadzības gadījumā nodrošināta iespēja uzsildīt un pagatavot savu ēdienu.

 Veselības un sociālo aprūpi veic vienota komanda, kuras pamatprincips:

roku rokā klienta labklājībai.

Sociālā  aprūpe pansionātā sastāv no trim blokiem:

 – medicīniskā aprūpe (neatliekamās palīdzības sniegšana, veselības aprūpe). Koordinē galvenā medicīnas māsa Iveta Dimbele;

–  pastāvīgā aprūpe, kuru veic aprūpētāji, sociālie aprūpētāji pēc izstrādāta individuāla socialās aprūpes plāna

–  sociālā rehabilitācija un sociālais darbs. Koordinē sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova.  Sociālās rehabilitācijas uzdevumi: palīdzēt klientiem apgūt jaunas iemaņas, saglabāt esošās iemaņas, palīdzēt adaptēties jaunajā vidē, psiholoģiskā atbalsta sniegšana, motivēt klientus uz pašaprūpi un iesaistīšanos dažādās interešu grupās pansionātā un ārpus tā. Lai uzdevumus veiksmīgi realizētu tiek izmantots komandas darbs: visas darbības  saskaņo un izvērtē sociāla darba specialisti un medicīnas māsas. Izvērtējot katra klienta pašaprūpes spējas, tiek sastādīts individuālais sociālās rehabilitācijas plāns, kurā tiek atspoguļota rehabilitācijas gaita un rezultāts.

  Sociālās rehabilitētājas Līgas Bieziņas darbības rezultāti: klienti iemācās patstāvīgi staigāt pēc kustību traucējumiem, uzņemt barību pēc pārciestas slimības, apgūst prasmes pārvietoties ar riteņkrēslu, pārvarēt saskarsmes grūtības. Daudzi vēl apgūst floristikas iemaņas, saglabā dziedāšanas un valodas prasmes apmeklējot pulciņu nodarbības.

Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgas sociālās rehabilitācijas veikšanai ir vides pielāgošana klienta vajadzībām. Kopējs ieguvums šiem klientiem ir lielāka pašnoteikšanās, pozitīvas emocijas, veselības uzlabošanās, uzlabojas atgriezeniskā saite starp klientu un darbiniekiem.

Sociālā darba speciālistu komanda  pansionāta izveidota kopš 2002. gada 1. jūlija. Visi sociālā darba speciālisti ieguvuši izglītību sociālā darba jomā. Sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova un sociālā rehabilitētāja Līga Bieziņa beigušas SDSPA „Attīstība”, sociālās  aprūpētājas Ilona Pūcīte, Anita Grimza apguvušas P. Stradiņa medicīnas koledžā sociālo aprūpētāju programmu, Ilva Kurzemniece SDSPA „Attīstība”. Līdz tam, galvenokārt, tika veikta tikai klientu veselības aprūpe, kuru veica  medicīnas māsas un sanitāri ar minimālu ievirzi uz klientu sociālo funkcionēšanu.

Sociālā darba speciālisti strādā vienotā komandā ar māsām, kas ir liels atbalsts klientu ar veselības traucējumiem aprūpē. Visas māsas ar lielu pieredzi  geriatrisko pacientu aprūpē. Velta Bērziņa apguvusi pieredzi geriatrisko pacientu aprūpē Dānijā un arī specializējusies kā diakonijas darbiniece, vada 2 reizes mēnesī svētbrīžus. Galvenā māsa Iveta Dimbele jau 15 gadus strāda profesijā, viņas vadībā strādā Natālija Vozņesenska, Inese Voldiņa un Indra Štrausa. Māsas darbs pansionātā prasa pieredzi geriatrisko pacientu aprūpē. Mainījusies aprūpes saņēmēju terminoloģija: agrāk bija slimnieks, iemītnieks, tagad klients, pakalpojuma saņēmējs.

                                                                        100_0865

 

 

 

 

 

Cēsu pilsētas pansionāta direktore   Inga Gunta Paegle

Komentējiet