Visaptveroša geriatriskā novērtēšana. Rakstu sērija. 1.raksts

Tas ir multidimensionāls process ar mērķi novērtēt  veco cilvēku funkcionālās spējas, fizisko veselību, izziņas spējas, garīgo veselību, sociālās vides situāciju.

Visaptveroša geriatriskā novērtēšana atšķiras  no standarta medicīniskās novērtēšanas ar to, ka ietver nemedicīniskas jomas un liek uzsvaru uz funkcionālo spēju un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu. Šo procesu realizē interdisciplināra komanda. Pamatojoties uz novērtēšanas datiem, notiek tālākā darbība:

  • veselības problēmu noteikšana;
  • aprūpes un ārstēšanas plāna izstrāde;
  • aprūpes un ārstēšanas realizēšana un koordinēšana;
  • savlaicīga personāla nozīmēšana, lai uzraudzītu un aprūpētu smagi slimos vai potenciāli bīstamos pacientus;
  • seko veselības aprūpes resursu optimālai izmantošanai.

Vislielākā vērība jāveltī vecajiem pacientiem ar augstu bīstamības risku.

            Visaptverošās geriatriskās novērtēšanas  rezultātus sakaņo ar citiem dienestiem un aktivitātēm: rehabilitācija, izglītošana, konsultēšana, atbalstošie dienesti. Šī novērtēšana  var uzlabot smagi slimo vai hroniski slimo gados veco pacientu veselību, viņu aprūpi un klīnisko iznākumu.

 

Iespējamās priekšrocības, pielietojot visaptverošo geriatrisko novērtēšanu:

  • lielākas diagnostiskās iespējas;
  • funkcionālā un mentālā stāvokļa uzlabošana;
  • samazināta mirstība;
  • samazināta nepieciešamība ievietot slimnīcā vai aprūpes iestādē;
  • lielāks gandarījums par aprūpi.

Visaptveroša geriatriskā aprūpe patreiz vēl maz pielietota, jo ļoti ierobežoti finansu līdzekļi veco ļaužu aprūpei. Kā alternatīvu var lietot geriatrisko pacientu novērtēšanu primārajā veselības aprūpē un neatliekamās palīdzības nodaļās.

 

Geriatrisko pacientu novērtēšanas kritēriji primārajā veselības aprūpē

Kritēriji Aktivitātes
Ikdienas funkcionālās spējas Iemaņu problēmas: ēšana, ģērbšanās, mazgāšanās, pārvietošanās no gultas uz krēslu, tualetes lietošana, izvadprocesu norisesMājas aktivitāšu iespējas: ēdiena pagatavošana, mājas uzkopšana, zāļu lietošana, iepirkšanās, finansu lietu kārtošana, telefona lietošana
Aprīkojuma pielietošana Personīgais aprīkojums: spieķis, staigulis, riteņkrēsls, skābeklisVides aprīkojums: dušas soliņš, slimnīcas gulta, pārvietojamā tualete, ēdiena galdiņš
Aprūpes veicēji Maksas aprūpes veicējiBezmaksas aprūpes veicēji (ģimenes locekļi, draugi, brīvprātīgie)
Zāļu lietošana Nozīmēto medikamentu lietošanaLieto medikamentus pēc savas izvēles
Barojums Svars, augums, svara stabilitāte, svara pieaugums vai zudums
Profilakses pasākumi Asinsspiediena kontrole, koprogramma uz asinīm fēcēs, rektoskopija, sigmoidoskopija, imunizācija (gripas, tētanusa, difterijas, ērču vakcinācija),mutes dobuma higiena, kalcija un D vitamīna lietošana, vingrinājumu regularitāte, sievietēm – mammogrāfija
Izziņas spēja (atmiņa) Spēja atcerēties 3 objektus pēc 1 minūtes
Afektīvā joma Depresija, cerību zudums, bēdu sajūta
Kaitīgie ieradumi Alkohola lietošana, smēķēšana
Stabilitātes traucējumi Kritienu skaits pēdējo 6 mēnešu laikāNepieciešamais laiks, lai pieceltos no krēsla, noietu 3 m, apgrieztos, aizietu atpakaļ, apsēstos.

Laiks, kuru spēj nostāvēt pēc piecelšanās

Sensorā spēja Spēja atkārtot trīs skaitļus, kas čukstus pateikti  0,61m attālumā no galvasRedzes pārbaude pēc redzes pārbaudes tabulas ar un bez brillēm
Augšējās ekstremitātes Spēja sasist plaukstas aiz galvas un aiz muguras

 

Novērtēšana dod iespēju primārās aprūpes posma darbiniekiem sniegt vecāka  gadagājuma cilvēkiem vispiemērotāko aprūpi, savlaicīgi novērst riska situācijas, komplikācijas, noteikt piemērotāko vietu vecā cilvēka aprūpei, izzināt nepieciešamās tuvinieku izglītošanas tēmas.

Literatūras avots: 

Mark H.Beers, Robert Berkow ” The Merck Manual of   Geriatrics” Merck Reseach Laboratories ,USA, 2000 

Tulkojusi M. Rupenheite

Turpmāk vēl

Komentējiet