Sniegsim profesionālu atbalstu mūža nogalē. Rakstu sērija. Ievads

Rakstu sērija veselības un sociālās aprūpes veicējiem

Ievads

RokasLatvijā notiek veselības aprūpes iestāžu un līdz ar to visas veselības un sociālās aprūpes sistēmas reorganizācija. Tas ietekmē  veselības un sociālās aprūpes veicēju darbu. Īpaši jādomā par aprūpes procesa kvalitatīvu nodrošināšanu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Bieži dzirdam par sieviešu, bērnu veselības aprūpes uzlabošanu, bet reti tiek pieminēti vecie ļaudis. Bet tieši viņu veselības un sociālā  aprūpe ir apdraudēta. Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir grūti nokļūt pie ārsta, nereti trūkst nauda gan ārstu apmeklējumiem, gan medikamentiem, gan aprīkojumam. Savlaicīgi nekonstatētas veselības problēmas ievērojami apgrūtina vecumdienas. Bet vecajiem cilvēkiem katra diena ir vērtīga, jo šo dienu palicis maz. Tas ir briesmīgi, ja dzīves nogale jāpavada sāpēs un vientulībā, veselības problēmu dēļ ciešot dažādus ierobežojumus, jo nav vajadzīgais aprīkojums, medikamenti vai profesionālā aprūpe.

 Veselības un sociālajā aprūpē strādājošajiem vajadzētu izvirzīt prioritāti: uzlabot veselības un sociālo aprūpi gados vecajiem cilvēkiem un nodrošināt dzīves kvalitāti viņu dzīves vietās vai aprūpes iestādēs. Lai to veiktu, nepieciešama aprūpes personāla attieksmes maiņa pret gados vecajiem cilvēkiem, savlaicīga veselības problēmu  noteikšana un pēc iespējas šo problēmu novēršana.

         “The Merck Manual of   Geriatrics” Merck Reseach Laboratories ,USA plaši apskatīts geriatrisko pacientu veselības aprūpes process, galveno uzsvaru liekot uz primārās veselības aprūpes dienestu.

Latvijā pagaidām aprūpe mājās ir nodrošināta nepietiekoši, bet geriatriskajiem pacientiem tā ir ļoti nepieciešama.  Lai atvieglotu primārās aprūpes ārstu/ģimenes ārstu darbu, vajadzētu papildus iesaistīt māsas, kuras apguvušas vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes īpatnības.

Esmu sagatavojusi materiālus par geriatrisko pacientu aprūpi.

Materiāls plašāk apskatīts tālmācības kursu materiālos „Geriatrijas pamati. Veco laužu aprūpes un saskarsmes īpatnības”.

 

Komentējiet