Prasme pārliecināt

ParliecinasanaVeselības un sociālās aprūpes darbiniekiem ikdienas darbs saistīts ar pacientu vai klientu pārliecināšanu par vēlamāko rīcību savas vai tuvinieku veselības veicināšanā. Lai partneri pārliecinātu un radītu interesi, vajadzētu pielietot empātiju – spēju iejusties otra cilvēka situācijā.

 

 

Atcerieties empātijas galvenos principus:

– psiholoģiskā pozīciju blakus t.i. cieņa pret partneri;

– pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir;

– radīt maksimālo drošības sajūtu (vairāk par empātiju rakstīšu turpmāk).

Partneri pārliecinot, vēlams:

1. uzrunāt viņu vārdā, uzvārdā vai amatā, ņemot vērā konkrēto situāciju;

2. varētu pieminēt kopīgus pagātnes notikumus, līdzīgus gadījumus, kopīgās vērtības;

3. maksimāli pielietot uzskatāmību (rakstīt, zīmēt, parādīt attēlus, video materiālus, tabulas, bukletus, aprīkojumu un tml.);

4. uzslavēt partneri, pieminēt viņa panākumus, spējas, uzsvērt personības stiprās puse;

5. paskaidrot partnerim par vēlamā pasākuma, metodes, medikamenta vai ieguvuma noderīgumu;

6. uzmanīgi uzklausīt partneri, ļaut viņam izteikties;

7. partnerim saprotama veidā skaidri, konkrēti pateikt, par ko gribam pārliecināt:

8. pārliecināt bez dominēšanas (psiholoģiskā pozīcija blakus);

9. dot laiku pārdomām, sevišķi svarīgi to ievērot sarunā ar vecāka gadagājuma cilvēku vai, ja cilvēks apmulsis, uztraucies;

10. ļaut partnerim pašam pieņemt lēmumu, nesteidzināt;

11. argumentus izteikt, ņemot vērā partnera temperamenta tipu: holeriskā temperamenta cilvēks ir nepacietīgs, tādēļ ieteicams uzreiz minēt galvenos argumentus, pēc tam detaļas, bet flegmātiskā temperamenta partnerim varētu būt piemērotāks ļoti detalizēts izskaidrojums, kas novedīs pie galvenā argumenta;

12. jāpieņem un jāciena partnera lēmumu, jo katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli. Ne vienmēr mums izdodas partneri pārliecināt, bet nevajadzētu domāt, ka tas ir tikai tādēļ, ka nepratām pārliecināt.

Veselības aprūpes profesionāļiem un sociālajā aprūpē strādājošajiem vajadzētu izprast, ka ne vienmēr izdodas pārliecināt pacientu (klientu).

Pārliecināšanai nepadodas:

• cilvēki ar ierobežotu fantāziju, maz emocionāli;

• egoistiskas, sevī vērstas personības, kurām personīgie pārdzīvojumi ir svarīgāki par tuvinieku, līdzcilvēku interesēm un pārdzīvojumiem;

• sociāli nekontaktie cilvēki, īpatņi, dīvaiņi;

• personas ar spilgti izteiktu agresivitāti, vajadzību dominēt, valdīt pār citiem;

• cilvēki, kas izjūt atklātu naidu pret mikrovides locekļiem;

• cilvēki ar vajāšanas murgu idejām, cilvēki ar antisociālu uzvedību.

Detalizēti, pielietojot piemērus un diskutējot, šos jautājumus apgūstam kursos (Saskarsmes psiholoģijas pamati, Profesionālā saskarsme pacientu aprūpē)

 

Literatūras avots: Silva Omārova , Cilvēks runā ar cilvēku, „Kamene”, 1996. un S. Omārovas lekciju materiāli

2 komentāri uz “Prasme pārliecināt”

  1. Daina rakstīja:

    Jul 11, 16 at 09:37

    Mūžu dzīvo,mūžu mācies!Paldies! Saprotams,bet ne vienmēr veicas…

  2. Margarita Rupenheite rakstīja:

    Jul 11, 16 at 10:15

    Protams, ne vienmēr izdodas pārliecināt.Dažus cilvēkus nevar pārliecināt, jo viņi jau no pirmajiem vārdiem domā, kā oponēt. Mūsdienās ļoti raksturīgi. Silva Omarova ļoti labi apraksta tos cilvēkus, kurus nevar pārliecināt. Vienmēr varam mēģināt, censties, bet nevajadzētu domāt, ka “es neprotu”, “mani neņem vērā”. Darām , ko varam, bet ja neizdodas pārliecināt- tā ir un viss. Būs, kas sapratīs.Dažus seniorus ļoti grūti, pat neiespējami ietekmēt. Daži vadītāji principā nepiekāpsies. Tās paliek viņu problēmas. Nevajadzētu pārdzīvot, ja neizdodas.


Komentējiet