Veselību, izturību visiem!

   

Turamies!

            Ziemassvētkos

Mieru, kas piepilda Jūsu sirdi,

Ticību, kas nes Jūs caur dzīvi,

Mīlestību, kas ir nesavtīga,

Veselību, kas nepieviļ.

Komentējiet