Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.

Pārpublicēts no http://www.masuasociacija.lv/par-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-un-sertifikatu-deriguma-terminiem/

Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra un sertifikātu derīguma termiņiem

07/04/2020

Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra un sertifikātu derīguma termiņiem

Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”[1] 28. pantu, lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.

Lūdzam C pagarināt Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām spēkā esošos reģistrācijas un spēkā esošos sertifikāta derīguma termiņus par sešiem mēnešiem.

Vienlaikus lūdzam Veselības inspekciju un sertificējošās institūcijas publicēt savās tīmekļa vietnēs informāciju par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu par sešiem mēnešiem.

[1] Likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” https://likumi.lv/ta/id/313730

VMvest_060420_par ārstn_term_pagarināšnau_07042020

 

Komentējiet