Jauna programma par HIV/AIDS

Daudzi cilvēki, dzirdot informāciju par HIV/AIDS , šausminās un nodomā: „Tas nav par mani. Mūs jau tas neskar”.  Bet varbūt  man/mums blakus ir cilvēks, kurš ir HIV inficēts, bet pats to nezin vai negrib zināt. Joprojām cilvēki izvairās pārbaudīties  uz šo bīstamo infekciju. Vai sabiedrība pietiekoši informēta par situāciju ar HIV izplatību Latvijā? Diemžēl, nē.

Man ļoti patīk ideja, ko LEMON materiālā un LEMON instruktoru kursos Lielbritānijas eksperti mācīja: „Māsa ir cilvēks, kas informē  sabiedrību. Katru dienu darbavietā un pazīstamiem cilvēkiem māsa stāsta par veselību, saslimšanām, dod ieteikumus. Kad sabiedrībā būs uzskats, ka veselība ir galvenā vērtība mūsu dzīvē, tikai tad sabiedrība prasīs labāku veselības aprūpi. Reformas veselības aprūpē tiek veiktas nevis no augšas, bet no apakšas pēc sabiedrības pieprasījuma.” Toreiz Medicīnas profesionālās izglītības centrā mēs bijām lepnas par ideju, ka māsas ir ļoti nozīmīgas un atbildīgas par norisēm sabiedrības veselības jomā. Tas  gan bija 1997. gadā.  Diemžēl, vēl joprojām  veselība nav prioritāte sabiedrībā. Protams, vajag izpriecas, lielveikalus, dažādus  ekskluzīvus pasākumus, šovus, modernās tehnoloģijas. Bet vai veselība katram no mums ir prioritāte?

Ļoti svarīga informācija  sabiedrības veselības izglītības jomā  HIV/AIDS.

Māra Mikulāne, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa ar lielu praktiskā darba pieredzi un Veselības zinātņu maģistra grādu, apzinoties tēmas svarīgumu,  ir sagatavojusi jaunu programmu  HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas    8 TIP.  Programma pagājušā gada nogalē apstiprināta Latvijas Māsu  asociācijā.

HIV/AIDS pacientu aprūpes īpatnības un inovācijas    8 TIP

Programmas autore un realizētāja: Māra Mikulāne, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa ar praktiskā darba pieredzi un Veselības zinātņu maģistra grādu

Programma apstiprināta LMA 2018. gada 18. decembrī  NTI/P-0827

Mērķa auditorija:   Māsas(visas specialitātes), vecmātes, māsas palīgi, ārsta palīgi, sociālās aprūpes darbinieki

Kursa anotācija.

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas par HIV infekciju, tā iegūšanas mehānismu;
 • Papildināt zināšanas par HIV/AIDS pārnešanas mehānismiem;
 • Iepazīstināt kursa dalībniekus ar mūsdienās pieejamo antiretrovīrusu terapiju.

Īss satura izklāsts:

 • HIV/AIDS vēsture, izplatība, slimības izraisītājs;
 • HIV transmisija un inficēšanās ceļi. Inficēšanās stadijas;
 • HIV klasifikācija;
 • Klīnisko simptomu attīstība pie HIV infekcijas;
 • HIV infekcijas patoģenēze un klīniskās ainas īpatnības;
 • HIV/AIDS ārstēšana, aprūpes un saskarsmes īpatnības;
 • Oportūniskās infekcijas un audzēji. HIV infekcijas Q-faktori;
 • AIDS īpatnības bērnu vecumā;
 • HIV testa veikšanas nepieciešamība;
 • Sabiedrības izglītošana par HIV un

Rezultāti:

 • Dalībnieki zinās HIV iegūšanas mehānismu, HIV klasifikāciju;
 • Zinās klīnisko simptomu attīstība pie HIV infekcijas;
 • Zinās HIV/AIDS ārstēšana, aprūpes un saskarsmes īpatnības;
 • Zinās AIDS īpatnības bērnu vecumā;
 • Pratīs izglītot pacientus un piederīgos par HIV un AIDS.

Tā ir vienas dienas kursu programma, par kuras realizāciju variet vienoties ar Māru, piesakot kursus savā darbavietā uz vietas vai arī apgūstot tālmācībā. Skat,Medkursi.lv lapā Tālmācība

Māra Mikulāne:    e-pasts: kintmara2001@inbox.lv mob. tālr.26372420

vai  margarita@medkursi.lv,  mob. 29559470

Mācīsimies un izglītosim citus!

Margarita Rupenheite

SIA “LA Consulting Group” valdes locekle, kursu koordinatore, lektore
 ārste, Izglītības zinātņu Mg grāds pedagoģijā
www.medkursi.lv
29559470

 

Komentējiet