Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros kursi “Salvum TD”

   

 

 

 

 

  

http://salvumtd.lv/

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, māsas palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus, farmaceitus un ārstniecības atbalsta personas pieteikties neformālās izglītības programmā: „Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursos tiks sniegtas zināšanas par stresa vadību un savu iekšējo resursu atjaunošanu intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību norises vietas un datumi:

LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra mācību telpās, Klēts ielā 6, Gulbenē (18.01.2019.)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 327 auditorijā,
Jāņa Čakstes bulvārī 5, Jelgavā (19.01.2019.)

Kuldīgas slimnīcas konferenču zālē,
Aizputes ielā 22, Kuldīgā (07.02.2019.)

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles telpās,
Stendes ielā 1, Talsos (06.03.2019.)
Mācību norises laiks
no plkst. 10:00 līdz 16:40, dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

 

Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, māsu palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus un ārstniecības atbalsta personas pieteikties neformālās izglītības programmā: „Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursos tiks sniegtas zināšanas par veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturu, par pacientu tiesībām un pienākumiem, par pacienta tiesībām saņemt informāciju un informēto piekrišanu ārstniecībai, par ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmācijas speciālistu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)
18.01.2019. (1. nodarbība); 19.01.2019. (2. nodarbība)
25.01.2019. (3. nodarbība); 26.01.2019. (4. nodarbība)
Mācību norises laiks
no plkst. 10:00 līdz 16:40, dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Plašāku informāciju par neformālās izglītības programmu iespējams skatīties Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” mājas lapā, http://salvumtd.lv/

 

Komentējiet