‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life Support)’’

ESF projekti aicina mediķus pieteikties profesionālās kvalifikācijas celšanai

30/11/2018

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas profesionālās kvalifikācijas celšanai, apgūstot zināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu atpazīt un izvērtēt kardiopulmonālās sistēmas funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes pieaugušajiem.

Neformālās izglītības programma ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life  Support)’’ norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*. Tās mērķauditorija ir  ārsti, ārsta palīgi un māsas.

Mācībās tiks sniegtas zināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu atpazīt un izvērtēt kardiopulmonālās sistēmas funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes pieaugušajiem, pieņemt pareizo lēmumu un veikt adekvātus pasākumus kritiski slimu pacientu veselības stāvokļa stabilizēšanai, darbojoties komandā.

Norises vieta un laiks

  • 06.12., 07.12., 08.12.2018.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
  • 17.01., 18.01., 19.01.2019.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
  • 14.03., 15.03., 16.03.2019.- NMPD Kurzemes reģions, Kuldīga
  • 27.06., 28.06., 29.06.2019.- NMPD Vidzemes  reģions, Valmiera
  • 18.07.,19.07., 20.07.2019.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle
  • 12.09., 13.09.,14.09.2019.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Plašāka informācija par  programmu  pieejama Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv, sadaļā PROJEKTI-ESF projekti.

Pieteikties uz kursiem, var sazinoties ar projekta koordinatori Inu Jaunslavieti, tālrunis 29350243, e pasta adrese-esfkursi@inbox.lv

* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.

ESF projekti aicina mediķus pieteikties profesionālās kvalifikācijas celšanai

Komentējiet