Kursi Neatliekamā medicīniskā palīdzībā

SIA Salvum TD

Profesionālās pilnveides izglītības kursi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās


Kursu norises vieta: Rīgā, Bukultu ielā 9 (trešā stāva mācību telpā)

Kursu norises laiks  no plkst. 10:00 līdz 16:00
(dalībnieku reģistrācija – 30 min pirms mācību kursu sākuma)

Kursu norises datumi: skat. Kursu plānā

Kursu tēmas:

 • Pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritms (ABC)
 • Pasākumi vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai (samaņas novērtēšana, elpceļu caurejamības un elpošanas nodrošināšana, elpceļu kontrole, netiešā sirds masāža)
 • Padziļinātā sirds – plaušu reanimācija (kambaru fibrilācija/bezpulsa kambaru tahikardija, bezpulsa elektriskā aktivitāte, asistolija)
 • Dzīvībai bīstamas aritmijas, to neatliekama ārstēšana (tahiaritmijas un bradiaritmijas)
 • Akūta aizrīšanās un neatliekamā palīdzība pieaugušajiem un bērniem
 • Šoks (hipovolēmisks, kardiogēns, obstruktīvs, distributīvs)
 • Koma (cerebrāla: traumatiska, netraumatiska; endogēna: glikēmiska (hiperglikēmiska- ketoacidotiska, hiperosmolāra, laktātacidotiska, hipoglikēmiska), aknu, urēmiska, tireogēna (tireotoksiska, hipotireotiska),kortikoadrenāla; eksogēna)
 • Klīnisko gadījumu izvērtēšana

Kursus vada:

 • Anita Makarovska, sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs, medicīnas sabiedrības „ARS” kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts
 • Marija Krūmiņa, sertificēta ārstniecības persona Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs specialitāte

Kursu mērķauditorija:

 • Medicīnas māsas, Ārsta palīgi

Par piedalīšanos minētajos kursos Jūs iegūsiet 16 TIP (tālākizglītības punktus)
Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiek izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments

 • Mācību kursu programma atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem, ir saskaņota un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikāciju padomēs

Pieteikties kursiem iespējams, rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai
zvanot kursu koordinatorei: Dacei Veikinai tālruņa Nr.: 26 388 445

Kursu dalības maksa vienam dalībniekam ir 30.00 EUR

(Dalības maksu iespējams, pārskaitīt uz bankas kontu vai maksāt skaidrā naudā kursu dienā)

Uzņēmuma rekvizīti:
SIA „Salvum TD aprūpe un izglītība”, Reģ. Nr. 40103714170,
Juridiskā adrese: „Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103,
Swedbank AS, HABALV22, Konts: LV79HABA0551037324486)

 Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Salvum TD ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta (Reģ. apl. nr. 4360802066) un akreditēta izglītības iestāde http://salvumtd.lv/par-mums

Informāciju par mūsu izglītības iestādes kursiem, ko īstenosim arī citos Latvijas reģionos un pieteikšanās iespējām variet skatīties mūsu mājas lapas sadaļās:

http://salvumtd.lv/pakalpojumi/Kursu-plani     http://www.salvumtd.lv/raksti/Pieteikties-kursiem-iespejams

 

Komentējiet