Atvadu vārdi Andrim Upminim

Operāciju māsa, pedagogs Andris Upminis

Man pienākusi šķiršanās. Jel novēliet man labu laimi, brāļi!

Es visus sveicinu un aizeju.

Rau, atdodu es savu durvju slēdzenes – no visām sava nama tiesībām es atsakos.

Tik dažus laipnus vārdus izlūdzos.

Mēs ilgi bijām kaimiņi, bet vairāk saņēmu nekā pats spēju dot. Nu diena aususi un dzisis gaismeklis, kas manu tumšo kaktu gaismoja. Man dota pavēle, es varu tūdaļ aizceļot.

                                      Rabindranats Tagore no ”Gitanjali”

Šo mierīgo aiziešanu var salīdzināt ar krītošu zvaigzni. Viena no miljoniem gaišo spīdekļu nokrīt un pazūd nakts tumsā. Šis brīdis parāda, ka dzīve nav bezgalīga.

No   Kübler – Ross E. „On death and dying”,

Ūdens traukā ir dzidrs; ūdens jūrā ir tumšs.

Mazai patiesībai ir skaidri vārdi; lielai patiesībai liela klusēšana.

Rabindranats Tagore, no ”Gājputni”

Komentējiet