Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

Jauna profesionālās pilnveides programma veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

16 TIP

Autors: Margarita Rupenheite,   ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16

Mērķauditorija – veselības un sociālās aprūpes darbinieki (māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, aprūpētāji, sociālie darbinieki)

Kursa mērķis:

 • izpratīs veselības pratības jēdzienu, nozīmi, faktorus ;
 • pratīs izzināt veselības pratības līmeni savā aprūpes teritorijā;
 • pratīs pielietot piemērotākās pedagoģiskās metodes  sabiedrības veselības pratības  pilnveidošanā  dažādos indivīdu vecumposmos;

Īss programmas satura izklāsts:

 • Veselības pratības jēdziens un nozīme sabiedrības veselības veicināšanā dažādos vecumposmos;
 • Sabiedrības veselības stāvokļa raksturojošās informācijas ievākšana, situācijas izpēte,  novērtēšana un darbības plānošana veselības veicināšanā;
 • Ģimenes veselības situacija un veselības pratība. Primārās veselības aprūpes loma;
 • Veselības pratības pasākumi dažādu infekciju profilakses jomā;
 • Vakcinācijas situācijas izvērtēšana konkrētās sabiedrības daļā, izglītojošās aktivitātes;
 • Veselīga dzīvesveida informācija-sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes nozīme;
 • Pieaugušo izglītības būtība un īpatnības, sabiedrības izglītošanas metodes un to pielietojums dažādos vecumposmos veselības pratības veicināšanā;
 • komandas darbs veselības pratības veicināšanā sabiedrībā. Veselības un sociālās aprūpes profesionāļu loma sabiedrības veselības veicināšanas jomā dažādos indivīdu vecumposmos.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2018. gadā.

LMA : programmas saturs ir saistošs jebkuram veselības aprūpes nozares speciālistam,  programma ir  realizējama bez Sertifikācijas padomes saskaņojuma.

 

Komentējiet