2016 – Nurses: A Force for Change: Improving health systems’ resilience- Māsas: Pārmaiņu virzītājas: Veselības sistēmas uzlabošana

 

Starptautiskā Māsu diena 2016

Starptautiskā Māsu diena 2016

  Sveiciens Starptautiskajā Māsu dienā!

Starptautiskā Māsu diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 12. maijā par godu māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeiles dzimšanas gadadienai. Šī diena tiek atzīmēta daudzās valstīs balstoties uz Starptautiskās Māsu Padomes ierosmi.

 Starptautiskā Māsu Padome  nodibināta Londonā 1899. gadā.

Latvijas Māsu asociācija kopš 1994. gada  ir Starptautiskās Māsu Padomes biedrs.

 Starptautiskā  Māsu Padome (International Council of Nurses ICN)  katru gadu izdod un izplata Starptautiskās Māsu dienas informatīvos materiālus.  Ar šiem materiāliem var iepazīties Starptautiskās Māsu Padomes mājas lapā www.icn.ch,

Informācija par Florenci Naitingelu – māsu profesijas pamatlicēju, mājas lapās  Florence Nightingale International Foundation (FNIF) www.fnif.org/

  1.   gada informatīvais materiāls ir pieejams vietnē http://www.icn.ch/publications/2016-nurses-a-force-for-change-improving-health-systems-resilience/Starptautiskā Māsu Padome rosina ikvienu māsu izmantot iespēju un organizēt individuālas vai grupu aktivitātes saistībā ar iepriekšminēto tēmu. Ļoti vērtīgs materiāls IND_kit_2016

 

Florences Naitingeilas mantojums

Florence Naitingeila atzina, ka tikai ar zināšanām un iemaņām viņa var palīdzēt uzlabot sabiedrības veselību. Parādot lielu drosmi un apņēmību,               F.  Naitingeila sekoja savam aicinājumam palīdzēt slimajiem un trūcīgajiem. Viņa pašaizliedzīgi palīdzēja ievainotajiem Krimas kara laikā.

  1. gadā, kad beidzās Krimas karš, F. Naitingeila pārskatīja māsu apmācības sistēmu kara hospitāļos Turcijā. Kaut arī sākumā F. Naitingeilas idejas tika uzņemta ar naidīgumu, viņa ieviesa pārmaiņas, lai uzlabotu nožēlojamo ievainoto stāvokli. Rezultātā ievērojami samazinājās ievainoto mirstība no 40 % uz 2 %.
  2. Naitingeila veica nozīmīgu darbu kara laikā, tomēr viņas vērtīgākais ieguldījums sekoja vēlāk. F. Naitingeila atgriezās Anglijā kā nacionālā varone. Tomēr viņa izvairījās no sabiedriskās dzīves, dzīvoja lielā noslēgtībā un nepārtraukti strādāja. F. Naitingeilas nozīmīgākais veikums bija divas grāmatas 1859. gadā –  Hospitāļa piezīmes  (Notes on Hospital) un  Māsu darba piezīmes (Notes on Nursing), kurās, pamatojoties uz savu gūto pieredzi kara laikā, viņa pauda savus uzskatus par veselības aprūpes reformas nepieciešamību.
  3. Naitingeila nodibināja Naitingeiles Skolu un pasaulē pirmo Māsu skolu Sv. Tomasa Hospitalī Londonā 1860. gadā.  Galvenais šo skolu mērķis bija sagatavot māsas,  kuras varētu izglītot citas māsas. Nākošajā  gadā viņa nodibināja Vecmāšu skolu Karaliskā hospitāļa koledžā.

Neskatoties uz slikto veselību, kas noveda pie  invaliditātes, Florence Naitingeila nenogurstoši strādāja līdz pat savai nāves stundai 90 gadu vecumā. Kā aizrautīga statistiķe, viņa veica intensīvu pētniecisko un analītisko darbu. Zinātniski augstā līmenī viņa publicēja vairāk kā 200 rakstus un brošūras par higiēnu, slimnīcu iekārtošanu un vadīšanu, vecmāšu darbu un veselības aprūpi slimajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem.

Florences Naitingeilas ietekme uz māsu darbu turpinās arī mūsdienās. Viņa personificē daudzas idejas, kuras nozīmīgas māsu darbā mūsdienās – vērtības, vīzijas un uzskatus.

  1. Naitingeilas stiprā pārliecība ietekmēja viņas darbu visā mūža garumā. Viņa redzēja māsas kā personas, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, lai viņi dzīvotu labāk. Viņa pauda ideju par māsu darba nozīmīgumu. F. Naitingeila cīnījās par veselības aprūpes uzlabošanu, neskatoties uz ekonomisko situāciju valstī.
  2. Naitingeilas vīzijas pilnīgi izmainīja sabiedrības uzskatus par māsu darbu. Viņa izprata, cik nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē spēj sniegt māsas. F. Naitingeila atbalstīja individuālo pieeju katra pacienta aprūpē, un uzsvēra, ka pacienta vajadzību respektēšana ir veiksmīgas atveseļošanās pamatā. Viņas idejas par indivīda fiziskās un garīgās veselības aprūpes nozīmīgumu ir aktuālas arī mūsdienās.

Florence Naitingeila   veiksmīgi un pārliecinoši uzstājās paužot savu uzskatus par māsu izglītības attīstības nozīmi. Viņa uzsvēra arī  higiēnas nozīmi  sabiedrības veselības aprūpē. Viņa spēja būt ļoti uzstājīga un, izmantojot savu ietekmi valdībā, panāca  pozitīvas sabiedrības veselības aprūpes reformas.

Florences Naitingeiles māsu darba modeļa idejas kalpo arī mūsdienās. Sekojot F. Naitingeilas vīzijām, vērtībām un uzskatiem māsas gāda par cilvēku veselību visā pasaulē.

Tulkojums  no   http://www.fnif.org/nightingale.htm

Florences Naitingeiles biogrāfija    http://www.medkursi.lv/?cat=312

Komentējiet