Jaunas programmas skolu, pirmskolas izglītības iestāžu un ģimenes ārstu māsām

Kustību balsta sistēmas akūtas traumas un hroniskas fiziskas pārslodzes izraisītas slimības, īpatnības bērnu vecumā

8 TIP

Programma apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā Reģ. Nr. NTI/P-0539

Programmas autore un realizētāja: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste ar lielu praktiskā darba pieredzi

Mērķa auditorija: skolu, pirmskolas izglītības iestāžu , ĢĀ māsas, ārsta palīgi

Programmas saturs:

 • Akūtas traumas, to īpatnības bērnu vecumā.
 • Hroniskas (fiziskas pārslodzes izraisītas) kustību balsta sistēmas slimības.
 • Osteohondropātijas, slimību raksturojums, diagnostika, ārstēšana
 • Traumu profilakse. Traumu un hronisku kustību balsta sistēmas slimību ārstēšana.
 • Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana par traumām un fizisko pārslodzi

 

Stāja, tās traucējumi bērniem un pieaugušajiem

8 TIP

Programma apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā Reģ. Nr. NTI/P-0538

Programmas autore un realizētāja: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste ar lielu praktiskā darba pieredzi

Mērķa auditorija: skolu, pirmskolas izglītības iestāžu , ĢĀ māsas, ārsta palīgi

Programmas saturs:

 • Stājas definīcija, stājas veidošanās, ietekmējošie faktori. Pareiza stāja.
 • Stājas traucējumi.
 • Stājas traucējumu ārstēšanas principi, profilakse.
 • Juvenīlā kifoze. Piltuvveida krūtis. Ķīļveida krūtis.
 • Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana par stājas problēmām

 

Fiziskā veselība un fiziskā sagatavotība bērniem un pusaudžiem

8 TIP

Programma apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2016. gadā Reģ. Nr. NTI/P-0537

Programmas autore un realizētāja: Dace Augstkalne, sertificēta sporta ārste ar lielu praktiskā darba pieredzi

Mērķa auditorija: skolu, pirmskolas izglītības iestāžu , ĢĀ māsas, ārsta palīgi

Programmas saturs:

 • Veselības jēdziens.Faktori, kas ietekmē veselību.Veselīga dzīvesveida pamatprincipi.
 • Fiziskā sagatavotība. Fiziskās spējas. Funkcionālie testi.
 • Likumdošana
 • Piemērota kustības režīma noteikšanas pamatprincipi, fiziskās slodzes rekomendācijas
 • Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude (PPMP).
 • Bērnu fiziskās attīstības novērtēšana. Augums. Augšanas regulācija. Normālas augšanas temps. Augšanu ietekmējošie faktori. Augšanas līknes. Svars. ĶMI, svara līknes. Adipozitātes riska faktori. Ķermeņa masas analīze.
 • Bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošana par fiziskās veselības un fiziskās sagatavotības jautājumiem.

Programmas tiks realizētas  SIA Aprūpes centrs Friga

Rīgā, Tērbatas iela 33/35-2   Ieeja no Lāčplēša ielas   Durvju kods 2

 

Komentējiet