Bērns runāt mācās ģimenē 2.papildinātais izdevums

Sarma Lindenberga, Anastasija Irbe

Sarma Lindenberga, Anastasija

http://www.raka.lv/katalogs/open/Berns-runat-macas-gimene

Grāmata ir otrais papildinātais izdevums. Tās autores ir speciālistes bērnu psiholoģijā, logopēdijā un neiroloģijā. Izdevums ir iecerēts kā rokasgrāmata vecākiem, kuriem ir bērni līdz septiņu gadu vecumam. Soli pa solim autores aplūko bērna attīstību no piedzimšanas brīža un sniedz praktiskus padomus vecākiem, kā katrā no vecuma posmiem viņi var veicināt bērna attīstību, īpaši uzsverot runas prasmes pilnveidošanos. Tieši runas un valodas lietošanas prasmes ir būtiskas, lai bērns gūtu panākumus mācībās. Runas prasme nosaka arī jēdzienisko un loģisko domāšanu, spējas risināt dažādas problēmas. Grāmata balstās uz praktiskiem novērojumiem un problēmām, ar kurām pie autorēm ir vērsušies vecāki. Lielākā daļa grāmatā atrodamo ieteikumu ir atbildes uz vecāku jautājumiem, bet lielākā daļa praktisko padomu- rotaļas, kuras var izmantot jebkuros sadzīves apstākļos. Autores parāda, cik vienkārša dažkārt mēdz būt izeja no sarežģītām situācijām un iedrošina rīkoties. Grāmatas pielikumā ir papildus spēles un rotaļas, kā arī materiāli anatomijā, kas palīdzēs vecākiem izprast bērna ķermeņa attīstības procesus. Grāmatas pirmais izdevums kļuva iecienīts kā vecāku, tā mediķu, pedagogu un bērnu psihologu vidū, ātri nonāca bibliogrāfisko retumu vidū. Papildināto izdevumu autores veidojušas pēc lasītāju pieprasījuma un padarījušas vēl praktiskāku un bagātāku ar izziņas informāciju.

Autori:   Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga

Grāmatas prezentācija:   Neonatoloģijas un Bērnu aprūpes māsu apvienību konferencē

  1. gada 16. februārī    Anniņmuižas bulvārī 26 notiks Latvijas Māsu asociācijas Neonataloģijas māsu un Bērnu aprūpes māsu apvienību  konference.   Informāciju par konferences norises vietu, programmu un dalībnieku reģistrāciju  skatīt šeit. Dalībnieku elektroniska pieteikšanās konferencei  šeit.

http://www.masuasociacija.lv/2016/01/neonatologijas-un-bernu-aprupes-masu-apvienibu-konference/

Komentējiet