Latvijas Māsu asociācijas jaunievēlētais sastāvs

 

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācija

LMa jaunievēlētais sastāvs

Šī gada 18. martā notika Biedrības “Latvijas Māsu asociācijas” biedru pilnsapulce RAKUS Onkoloģijas centra konferenču zāle, Hipokrāta ielā 4, Rīgā. Kopā uz Biedrības pilnsapulci reģistrējās (ieradās) 230 biedri.

Pilnsapulces norises rezultāti:

 • Prezidenta vēlēšanas rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Iveta Krastiņa Par – 47
Dita Raiska Par – 179

Nolēma: Par Latvijas Māsu asociācijas prezidentu ievēlēta Dita Raiska

 • Prezidentes biedres vēlēšanas un to rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Iveta Krastiņa 55
Aigars Lavrinovičš 2
Inese Budzila 81
Ingrīda Savicka 9
Līga Ārente 54
Elita Svareniece 22

Nolēma: Par Latvijas Māsu asociācijas prezidentes biedru ievēlēta Inese Budzila

 • Valdes vēlēšanas un to rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Iveta Krastiņa 118
Dace Kancāne 128
Aigars Lavrinovičs 5
Evija Bakša – Zveja 158
Iveta Danovska 58
Rudīte Berezovska 18
Ineta Šakale 16
Aija Lazdāne 57
Vija Lūse 12
Sanita Krankale 99
Jekaterina Jeremejeva 58
Inita Veidemane 47
Tamāra Kļaveniece 20
Ingrīda Savicka 56
Līga Ārente 181
Elita Svareniece 79
Ilze Neparte 97
Ieva Damberga 22
Aija Lielnora 21
Daiga Briede 39

 Nolēma: LMA valdē ievēlēti :

 1. Iveta Krastiņa
 2. Dace Kancāne
 3. Evija Bakša – Zveja
 4. Sanita Krankale
 5. Līga Ārente
 6. Elita Svareniece
 7. Ilze Neparte
 • Ētikas komisijas vēlēšanas un to rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Aigars Lavrinovičs 5
Ineta Šakale 24
Diana Antona 57
Aija Lazdāne 82
Jekaterina Jeremejeva 49
Vita Aveniņa 46
Evita Biraua 51
Anita Smeltere 87
Elita Svareniece 31
Ieva Damberga 31
Ivita Pičukāne 37
Daiga Briede 32

 Nolēma: Ētikas komisijā ievēlēti –

 1. Diana Antona
 2. Aija Lazdāne
 3. Anita Smeltere
 • Revīzijas komisijas vēlēšanas rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Vija Lūse 4
Vita Aveniņa 55
Andris Upminis 180
Inguna Rozentāle 139
Ieva Damberga 34
Aija Lielnora 89
Elvīra Pinka 26
Daiga Briede 36

 Nolēma: Revīzijas komisijā ievēlēti –

 1. Andris Upminis
 2. Ingūna Rozentāle
 3. Aija Lielnora
 • Apmācības tiesību komisijas vēlēšanas rezultāti
Kandidātu Vārds Uzvārds Iegūto balsu skaits
Rudīte Berezovska 35
Vija Lūse 17
Vita Aveniņa 91
Ingrīda Savicka 95
Sarmīte Briede 75
Ieva Damberga 59
Elvīra Pinka 15
Daiga Briede 38

 Nolēma: Apmācīt tiesību komisijā ievēlēti –

 1. Vita Aveniņa
 2. Ingrīda Savicka
 3. Sarmīte Briede

 Sveicam jaunievēlēto Latvijas Māsu asociācijas sastāvu, novēlot neatlaidīgu, enerģisku un radošu līdzdalību organizācijas attīstībā!

Pateicamies visiem Latvijas Māsu asociācijas biedriem, kuri bija gan klātienē, gan kuri savas balsis deleģēja pārstāvot savu vārdu, gan kolēģi, kuri bija domās par biedrības šās dienas norisēm.

Novēlam mums visiem kopā stiprināt mūsu organizācijas garu, vārdu un profesionālo darbību!

LMA prezidente, prezidentes biedrs un valde

http://www.masuasociacija.lv/2015/03/lma-jaunieveletais-sastavs/

Komentējiet