Jubilejas gads Cēsu pansionātā turpinās!

cesu pansCēsu pilsētas pansionātam aizritējuši 20  darbības gadi Cēsīs Kovārņu ielā.
Svētku prieku piedzīvoja pansionāta iemītnieki, darbinieki un viesi. Visi ļaudis bija priecīgi un pateicīgi par izdevušos sarīkojumu un citām notikušajām norisēm.
Sešus darba gadus pansionāta izaugsmei ir veltījusi pansionāta direktore Inga Gunta Paegle. Jubilejas reizē godināti tika pansionāta iemītnieki un ilggadējie darbinieki – direktora vietnieks  saimnieciskajos jautājumos Andrejs Meistars, galvenā māsa Iveta Dimbele, sociālā darbiniece Sarmīte Sverņikova, saimniecības pārzine  Mārīte Plotņikova un citi .
        Ilgus gadus rūpīgi tiek kopta pansionāta apkārtne, ziedu dārzi. Par ziedu un apkārtnes kopšanu rūpējas Inta Ambaine. Iemītnieki ar prieku kopj mazdārziņus un priecājas par skaistajiem dabas skatiem, dārziem,mežiem un Gaujas leju.
Gatavojoties jubilejai tika rīkotas spodrības talkas, noformētas ,,namiņa,, telpas.
Noformējumu sagatavošanā aktīvi iesaistās iemītniece -rokdarbniece Roza Kulajeva,kura ir bagāta ar radošumu un izdomu.
Trīs izstādēs ir redzami Cēsu mākslinieku radošie darbi, veltījumi jubilejai. Skatītājus pārsteidz fotomākslinieču  Karīnas Jurciņas un Natālijas Gusakovas vecļaužu portreti.
Daudzkrāsainas ir k/b ,,Harmonija,,  gleznotāju un fotomākslinieka Ērika Zvirbuļa izstādes.
Rīkojām pasākumu un koncertu ciklu. Viesojās Priekuļu deju kolektīvi, vokālie ansambļi, k/b „Harmonija” literāti, bērnudārzu audzēkņi, 2.vidusskolas audzēkņi u.c.

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Dmitrijeva noorganizēja dāvanu jubilejā-Normunda Jakušonoka un Daigas Petkēvičas koncertu. Vecļaudis priecēja arī Cēsu interešu centra deju kluba ,,Reveranss,, mazie dejotāji. Svētkos apsveikumi no Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests”, Pārgaujas , Priekuļu , Amatas novadu sociālā darba speciālistes, pansionāta direktores un individuāli apsveikumi. Jubilejas gads Cēsu pansionātā turpinās!

    Kultūras pasākumu organizatore  Astrīda Kamša

 

 

 

Komentējiet