Grāmata primārās veselības aprūpes speciālistiem

Bērnu  ķirurģija

Bērnu ķirurģija

Latvijas bērnu ķirurģija pēdējās desmitgades laikā ir piedzīvojusi strauju attīstību. Tas saistīts ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu klīniskajā praksē, kā rezultātā būtiski izmainījušies bērnu ķirurģisku saslimšanu diagnostiski – ārstnieciskie algoritmi un būtiski samazinājies slimnieku uzturēšanās laiks stacionārā.
Bērnu ķirurģija ir kļuvusi pacientam draudzīgāka. Arī primārās aprūpes speciālisti minētajā laika posmā ir nostiprinājuši savu lomu Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Bērnu ķirurģijas procesa pilnveidošanās nav iedomājama bez zinošiem ģimenes ārstiem, tāpēc jaunas specialitātes mācību grāmatas izdošana bija ļoti aktuāla.

Grāmatas izveidošanu veicināja arī tas, ka iepriekšējā bērnu ķirurģijas mācību grāmata tika izdota 2005. gadā. Deviņi gadi ir nozīmīgs laika posms, kad veicama revīzija iepriekš uzkrātajās atziņās.
Grāmata „Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem” kā mācību līdzeklis veltīta primārās aprūpes ārstu, pediatru, dažādu specialitāšu ķirurgu un bērnu ķirurgu kvalifikācijas paaugstināšanai. Grāmata sniedz praktiskas atziņas par iedzimtu un iegūtu bērnu vecuma ķirurģisku saslimšanu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī rehabilitāciju pēcstacionāra posmā. Īpaši uzsvērta akūtu bērnu ķirurģisku saslimšanu diagnostikas pilnveidošana.
Autori ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dažādu bērnu ķirurģijas disciplīnu pārstāvji: prof. Aigars Pētersons, asoc. prof. Arnis Eņģelis, prof. Aleksandrs Zaķis, doc. Leonīds Lugovskojs, doc. Zane Ābola, dr. Jānis Krasts un dr. Ainārs Ģīlis

http://www.draugiem.lv/bernuslimnica/news/?p=12376034

Komentējiet