Vingro ar prieku – veselīgs dzīvesveids Rakstu sērija 1. raksts

DCH komanda:Ralfs Upmanis,Kaspars Ozoliņš,Armands Sukuts Slimību profilakses un kontroles centrs un SIA DCH KOMANDA  21.-23. jūlijā Valmieras rehabilitācijas centrā  organizēja izglītojošas apmācības  pašvaldību fizisko aktivitāšu neformālo grupu vadītājiem.

Apmācību  mērķis bija  izglītot grupu vadītājus ar inovatīvām fizisko aktivitāšu metodēm, sagatavot grupu vadītājus pilnvērtīgam darbam tālākai grupu vadīšanai ikdienā un vietējās sabiedrības iesaistīšanai fiziskajās aktivitātēs.

Lekciju un nodarbību tēmas:

  • fizisko aktivitāšu nozīme veselības un labas pašsajūtas saglabāšanā, sirds un asinsvadu slimību riska faktoru mazināšanā,
  • grupu komplektēšana un sagatavošanas darbu plāna veidošana, vienkārši testēšanas veidi pirms vingrošanas nodarbību uzsākšanas veselības stāvokļa novērtēšanai,
  • dažādi veselību uzlabojoši fizisko aktivitāšu veidi dažādām iedzīvotāju vecuma grupām,
  • metodoloģija fizisko aktivitāšu grupu vadīšanai un dažādu motivācijas tehniku pielietošana jau aktīviem un neaktīviem iedzīvotājiem.
  • dažādu treniņu metodes un vingrinājumu pareiza izpildes tehnika, dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un veselības stāvokļiem.
  • funkcionālais treniņš un tā pielietojamība grupu vadīšanas procesā,
  • treniņprogrammu veidošana un pielāgošana vietai, laikam un grupas mērķim, kā arī veselības stāvoklim un fiziskajai sagatavotībai,
  • treniņa vadīšanas prasmju apgūšana,
  • sabalansēts uzturs.

Teorētiskās nodarbības un treniņus vadīja ļoti atraktīvi fitnesa treneri Ralfs Upmanis, Kaspars Ozoliņš, Armands Sukuts, Alisa Lagzdiņa un Maija Meijere.

Izklausās nopietni, bet dzīvē tas bija ne tikai  nopietni, bet arī aizraujoši. Ļoti labi noorganizēts izglītojošs pasākums. Man kā pieredzējušam pedagogam bija daudz ko mācīties, kā ieinteresēt apmācību dalībniekus, izveidot draudzīgu grupu no ļoti dažādiem cilvēkiem, radīt radošu atmosfēru un intensīvi ar prieku darboties visas dienas garumā.

Trīs dienas noritēja aktīvā, radošā, intensīvā režīmā no septiņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Grupā bija ļoti jauni, jauni un vairs ne tik jauni cilvēki. Senioriem tā bija atgriešanās jaunībā,  jaunajiem savas varēšanas apliecināšana un stimuls  jauna, veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Radās Valmieras grupa, kuras dalībnieki turpinās veselīga dzīvesveida ieviešanu sabiedrībā.

Treneri radīja ļoti draudzīgu atmosfēru, kas iedvesmoja ne tikai piedalīties, bet arī turpināt uzsāktās aktivitātes un dalīties ar pieredzi un zināšanām savās dzīvesvietās ar līdzcilvēkiem. Kā ceļvedi turpmākai darbībai veselīga dzīvesveida  un aktivitāšu veicināšanā saņēmām Ralfa Upmaņa grāmatas „Vingro ar prieku”. Saņemtā informācija un noskaņa Valmieras grupā man deva iedvesmu dot zināšanas tālāk. Medkursi.lv turpmāk publicēšu rakstu sēriju ar fragmentiem no Ralfa Upmaņa grāmatas „Vingro ar prieku”. Mani ieinteresēja stils, kā Ralfs apraksta veselīga dzīvesveida idejas. Varētu teikt, ka viņš savas domas ielicis no sirds. Lai kaut nedaudz dalītos vērtīgajā noskaņā un informācijā, Medkursi.lv publicēšu fragmentus no Ralfa grāmatas.

Margarita Rupenheite Valmieras grupas dalībniece

Turpmāk vēl

 

 

Komentējiet