Senioru aprūpes pieredze Austrijā

Pieredzes apmaiņas  brauciens uz Austriju 2013. gada rudenī

Eiropas ceļojuma centrs no 22. septembra – 26. septembrim rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Austriju  Latvijā strādājošiem ilgstošās sociālās aprūpes institūciju darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar senioriem.
Visām ceļojuma dalībniecēm bija iespēja apmeklēt Diakonijas centru Zalcburgā un Kolpinga māju – pansiju Vīnē. Zalcburgā mūs sagaidīja Latvijas goda konsuls  un diakonijas centra vadītājs Vidlinga kungs. Mēs iepazināmies ar to kā tiek organizēts darbs senioru un invalīdu aprūpē.
Diakonijas centrs atšķiras no mūsu veco ļaužu namiem ar to, ka pie centra darbojas klīnika , kas nodrošina dažādu ārstniecības personu pakalpojumus senioriem un palīdz nākt pasaulē jaunajai paaudzei. Centrā dzīvojošiem vecļaudīm ir iespēja nešķirties no saviem mīļajiem mājdzīvniekiem , lai gan visu nepieciešamo – barību , smiltis nodrošina klientu tuvinieki.
Kolpinga māja- pansija Vīnē mūs pārsteidza ar jaunu krāšņo, sešstāvu  celtņu kompleksu ar  ļoti plašām telpām. Šeit dzīvo ļaudis gados, gan māmiņas ar bērniem , kuras saskārušās ar dažādām dzīves problēmām. Šajā centrā ir iespēja skolēniem pildīt mājas darbus un mācīties kopā ar senioriem, mācības notiek skolotāja pavadībā. Tādā veidā seniori jūtas noderīgi, jo savas zināšanas var nodot jaunajai paaudzei. Pansijā mācās bērni ar īpašām  vajadzībām.
Abos centros notiek cieša sadarbība ar labdarības organizācijām , kā arī iespēja apmeklēt dievkalpojumus turpat centros uz vietas. Aprūpes centros klientiem tiek nodrošinātas sociālo prasmju un iemaņu saglabāšana. Ar klientiem strādā fizioterapeiti, ergoterapeiti psihologi, psihiatri. Darbojas dažādi interešu pulciņi .Centra klientiem ir dota iespēja darboties kulinārijas pulciņā un gatavo produkciju realizē apmeklētājiem. Klientiem tiek nodrošināta laba saskarsme ar personālu; apmeklētājiem- nodrošināta iespēja diskutēt un iegādāties pašu gatavotas uzkodas par simbolisku samaksu.
Centra klientiem ir iespēja strādāt gaisa dārzos- nodarboties ar dažādu kultūru audzēšanu.
Katrs speciālists informāciju par klientu apstrādā datorizēti . Ikdienas medikamenti tiek saņemti safasēti  no aptiekas katram klientam individuāli.
Zalcburgā apmeklējām Helbrunas pili ar joku strūklakām, viesojāmies Mirabellas pilī. Apskatījām namu, kurā dzimis un gara darbus radījis V. A. Mocarts. Nepilnu stundu varējām pastaigāt  pa Zalcburgas mazajām, šaurajām ieliņām ,kurās satikām gan bērnus , gan jauniešus, gan cilvēkus gados tērptus tautiskajos tērpos, jo Zalcburgā bija svētku diena.
Mūsu pieredzes brauciens sakrita ar tautiskajiem svētkiem ” Zelta Vīne” un bija iespēja pārliecināties , kad arī šeit tāpat kā Latvijā cilvēkiem patīk dziedāt . Visām grupas dalībniecēm bija iespēja pabūt Vīnes operā un Šenbrunas pilī.
Šo dienu laikā guvām daudz ierosmju sava darba pilnveidošanai un pozitīvas emocijas. Pārliecinājāmies , kad arī Cēsu pilsētas pansionātā plāno līdzīgi kā Eiropā un darbojas pareizajā virzienā.
Liels Paldies  par iespēju doties ceļojumā un pilnveidot sevi.

Sarmīte Sverņikova Cēsu SAC “Cīrulīši” sociālā darbiniece

Komentējiet